Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvatiedote

Ohijuoksutuksia Kalajoella ja Siikajoella (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa Kalajoen Padingin padolla ns. värjäysjuoksutukset 11.4. Vesi johdetaan jään päälle Padingin alapuoliselle jokiosuudelle. Tavoitteena on, että tummempi jäänpinta sitoisi enemmän auringon säteilyä haurastuttaen jokijäät ennen niiden liikkeellelähtöä.

Lisäksi käynnistetään ohijuoksutukset Siikajoen Lämsänkosken padon alapuoliseen ohijuoksutusuomaan eli ns. Siikajoen vanhaan uomaan ensi viikon aikana. Ohijuoksutuksilla pyritään haurastuttamaan uoman jäät ennakkoon. Odotettavissa on, että huhtikuun lopulla Uljuan tulovirtaama kasvaa niin suureksi, että kanavaan joudutaan johtamaan paljon vettä.

ELY-keskus varoittaa liikkumasta kyseisillä jokiosuuksilla juoksutusten käynnistyttyä.

ELY-keskus pyrkii huomioimaan tekojärvien happitilanteen säännöstelyssään. Tästä huolimatta esimerkiksi Uljuan tekojärvessä on havaittu happivajeeseen kuolleita kaloja kalastajien pyydyksissä. Vastaavaa happivajetta voi esiintyä muissakin Pohjois-Pohjanmaan tekojärvissä tänä keväänä, kun tulovirtaamat tekojärviin ovat olleet pitkään minimissään.

Vesitilannetta ja ennusteita voi seurata verkossa ymparisto.fi -sivuilla sekä Twitterissä tilillä POPTulvat.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 4896 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)
Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Pyhäjoki, Kalajoki ja eteläisemmät joet)
Vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 040 526 0059 (järvien happitilanne ja kalakuolemat)
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, 040-766 0574 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääsahaukset)