TULVATIETO-sivusto avattu

Kevättulva on jäämässä maakunnan eteläosissa tänä vuonna pieneksi, mutta pohjoisessa tilanne on vasta kehittymässä.

 

TULVATIETO – Tulvatietoisuuden parantaminen riskialueilla (Pohjois-Pohjanmaa) on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TULVATIETO-hankkeen yhteistyönä toteutettu sivusto, joka välittää tietoa tulvien aiheuttamista riskeistä, tulvavaara-alueista ja tulviin varautumisesta. Sivustolta löytyvät linkit ajantasaiseen tietoon vedenkorkeudesta ja tulvavaroituksista sekä ohjeita tulvaan varautumiseen ja toimimiseen tulvatilanteessa. Tieto on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan asukkaille ja toimijoille.

Sivulta voi tarkistaa myös kartoitettujen tulvavaara-alueiden sijainnin. ELY-keskus on teettänyt tulvakarttoja ainakin seuraavien kuntien alueelle: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki, Vaala ja Ylivieska.

TULVATIETO-hankkeessa tuotetaan uusia tulvakarttoja pienemmille sivu-uomille valtakunnallisesti merkittävillä tulvariskialueilla Alavieskassa, Ylivieskassa ja Pudasjärvellä. Tietoa erilaisista tulvista, kuten vesistö- ja hulevesitulvista, sekä niiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisemisestä välitetään koko maakunnan alueella. TULVATIETO-hanke toimii vuosina 2017–2018 ja sen toteuttaa Ylivieskan kaupunki yhteistyössä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Ylivieskan kaupunki, Alavieskan kunta, Pudasjärven kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

TULVATIETO-hanke on myös Facebookissa.

ELY-keskuksen tulvatiedottamista voi seurata Twitterissä @POPtulvat.

Lisätiedot: Hankevetäjä Laura Liuska, puh. 044 4294 235, laura.liuska@ylivieska.fi