Tulviin varaudutaan Himangalla Lestijoen alaosalla

Lestijoen suualueella, Himangan taajamassa valtatie 8:n varrella valmistauduttiin tulvatilanteeseen viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisessä harjoituksessa tiistaina. Alue kuuluu Kalajoen kaupunkiin ja sen tulvasuojelua on parannettu vastikään kaupungin toteuttamassa hankkeessa, jossa erilaisten rakenteiden avulla voidaan suurtulvatilanteessa johtaa vettä hallitusti maa-alueille. Valtio on osallistunut hankkeen rahoitukseen, koska sillä voitiin merkittävästi vähentää taajaman tulvariskejä.

”Näin suuren mittaluokan tulvasuojeluhanke on Pohjois-Pohjanmaalla ja jopa Suomen mittakaavassa harvinainen. Valmiusharjoituksen tavoitteena on varmistaa, että tulvasuojelurakenteisiin liittyvä ohjeistus ja osaaminen ovat ajan tasalla, osapuolten vastuut tulvatilanteissa ovat selvillä ja yhteistyö on sujuvaa”, toteaa vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

”Koska tulvasuojelurakenteet ovat uusia, valmiusharjoittelu on tarpeen. Suurtulvatilanteessa oleellista on myös, että tiedottaminen asukkaille toimii” kommentoi yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo Kalajoen kaupungilta.

Valmiusharjoituksessa on viranomaisroolissa mukana myös Jokilaaksojen pelastuslaitos. ”Tavoitteena on varautumisen ja johtamisen sekä moniviranomaisyhteistyön syventäminen”, kertoo palomestari Jarmo Myllymäki.

Lestijoen alaosa on tunnistettu tulvariskialueeksi. Nyt toteutetussa tulvasuojeluhankkeessa on varauduttu harvinaiseen, tilastollisesti noin kerran sadassa vuodessa toistuvaan suurtulvaan. Hankkeessa on tehty joen ruoppaustöitä ja rakennettu tulvatasanteita, vahvistettu tulvapenkereitä sekä korotettu teitä. ​ Hankkeen toteutti vuosien 2016-2018 aikana Kalajoen kaupunki. Kustannukset olivat noin 2,9 M€, josta puolet saatiin valtion avustuksena. Hanke parantaa asutuksen ja maatalouden tulvasuojelua.

 

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
heli.harjula@ely-keskus.fi
puh. 029 503 8430

Yhdyskuntatekniikan insinööri
Annukka Takalo
Kalajoen kaupunki
annukka.takalo@kalajoki.fi
puh. 044 4691 217

Palomestari Jarmo Myllymäki
Jokilaaksojen pelastuslaitos
jarmo.myllymaki@jokipelastus.fi
puh. 044 429 6034