Tuulivoimarakentamisella konkreettisia ilmastotekoja

Kalajoen sähköenergian käyttö ja tuotanto 2017: tuotettu 584 gigawattituntia ja käytetty 142.

Suomen suurin tuulivoimapaikkakunta Kalajoki on valtakunnan kärkeä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Kaupungissa tuotetaan pelkästään tuulivoimalla yli nelinkertainen määrä sähköä, verrattuna siihen paljonko sähköä paikkakunnalla käytetään. Tuulivoimarakentamisen mahdollistanut Kalajoki jatkaa kunnianhimoisella tiellä energia-alalla laajemminkin. Tuulivoima-alueita hyödynnetään aikaisempaa monipuolisemmin aurinko- ja bioenergiatuotantoon. Lisäksi selvitetään edullisen sisäisen sähköverkon toteuttamista. Ilmastomuutoksen hidastamisen kannalta kestävällä tavalla tuotettu energia lisää matkailukeskuksen vetovoimaa ja kestävästi tuotettu edullinen energia lisää paikkakunnan houkuttelevuutta vastuullisesti toimiville energiaintensiivisille toimijoille.

Suomessa käynnissä oleva keskustelu ilmastomuutoksesta kaipaa hyvin konkreettisia tekoja. Tähän liittyen Kalajoen kaupunki päätti tehdä katsauksen myös Kalajoen sähköenergian tuotannosta ja kulutuksesta. Tehdyn selvityksen mukaan Kalajoella tuotetaan jo nyt pelkästään uusiutuvilla energialähteillä sähköenergiaa yli nelinkertaisesti kaupungissa käytetty määrä. Tilastointivuonna 2017 tuotettu sähköenergian määrä oli 584 gigawattituntia ja käytetty sähköenergian määrä oli 142 gigawattituntia. Sähköenergian määrällä tarkoitetaan koko Kalajoen kaupungin alueella vuosittain käytettävää sähköenergian määrää asumisessa, rakentamisessa, teollisuudessa, maataloudessa sekä palveluissa. Tuotantomäärä vastaa peräti Vaasan ja Rovaniemen kokoisten kaupunkien sähkökulutusta.

Kalajoen konkreettiset ilmastoteot

  • Kalajoella on Suomen eniten tuulivoimaa (64 voimalaa) ja Kalajoella tuotetaan 12,5% Suomen tuulivoimaenergiatuotannosta. Tuulivoiman kiinteistöverotulot kaupungille ovat 1,8 miljoonaa euroa vuodessa, joka vastaa yli yhden tuloveroprosentin tuottoa. Lisäksi tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapitotehtävät työllistävät kymmenen huoltoteknikkoa kokoaikaisesti paikkakunnalla.
  • Kalajoella tuotetaan kaukolämmöstä jo nyt 89% biopolttoaineilla ja bioenergian osuus on kasvava. Lämmöntuotannossa hyödynnetään Junnikkala Oy:n sahalla syntyvää ylijäämälämpöä.
  • Kokonaan uutena avauksena Kalajoelle rakennetaan hybridituotantoalue, jossa yhdistyvät tuuli, aurinko ja bioenergiaratkaisut
  • Kalajoella uusiutuvaa energiaa tuottavat Suomen Hyötytuuli Oy, Tuuliwatti Oy, WPD Finland Oy, Notus Energy sekä Junnikkala Oy yhteistyössä Kalajoen Lämpö Oy:n kanssa.

 

Lisätietoja
Jukka Puoskari
kaupunginjohtaja
puh. 044 4691 200