Kalajoen kaupunki tarjoaa yritystukea.

Kalajoen kaupunki myöntää vuonna 2018 kalajokisille (kotipaikka Kalajoki) yrityksille avustusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tukea myönnetään niin kauan kuin varattua määrärahaa (30.000 €) riittää jatkuvan haun perusteella.

Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista neljästä osa-alueista:

1) yrittäjän tai yrityksen työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin)
2) sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja keksintöjen edistämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin
3) messu- ja näyttelykustannuksiin, internet-sivujen toteutukseen (ei sivujen tavanomainen päivitys), esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen
4) yrityksen luvanvaraisten tienvarsiopasteiden lupamaksuihin ja hankintakustannuksiin (tienvarsitauluilla tarkoitetaan luvanvaraisia sinisellä ja ruskealla pohjalla olevia opasteita.
Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/palvelukohdeopasteet

Yrittäjien yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla, mutta tuki näihin on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Tukea ei makseta, jos yritys saa samaan kohteeseen tukea muualta esim. hankkeiden kautta. Tukea ei myönnetä Kalajoella tapahtuvien messujen osasto- tai markkinointikustannuksiin. Tuki on yritykselle de minimis –tukea.

Ohjeet avustuksen hakuun
Kaupungin yritysavustukset 2018 on haettavissa jatkuvan haun perusteella. Tuki haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan yrityksen esittämien tositekopioiden perusteella. Hakemukset käsitellään ja tuet maksetaan kerran kuukaudessa. Avustuksen viranhaltijapäätös toimitetaan vastaisuudessa yrityksen tukihakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yritystuki haetaan maksuun vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopiot laskuista ja tositteista. Liitteenä olevissa laskuissa tulee selkeästi käydä selville laskun aihe. Hakemukseen on liitettävä yrityksen yhteystiedot, y-tunnus, tilinumero, sähköpostiosoite ja lisätietojen antajan yhteystiedot. Vuoden 2018 osalta avustushakemuksia ei enää oteta vastaan.