Kalajoen kaupunki myöntää vuonna 2020 kalajokisille (kotipaikka Kalajoki) yrityksille avustusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tukea myönnetään niin kauan kuin varattua määrärahaa (25.000 €) riittää jatkuvan haun perusteella.

Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista:

1) yrittäjän tai yrityksen työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin)
2) sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja keksintöjen edistämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin
3) messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen (ei sivujen tavanomainen päivitys), esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen
4) yrityksen luvanvaraisten tienvarsiopasteiden lupamaksuihin ja hankintakustannuksiin (tienvarsitauluilla tarkoitetaan luvanvaraisia sinisellä ja ruskealla pohjalla olevia opasteita.
Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/palvelukohdeopasteet

Hakijayrityksen kotipaikka tulee olla Kalajoki. Tukea ei saa samaan kohteeseen muualta esim. hankkeiden kautta. Yrittäjien yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla. Tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Tuki haetaan elinkeinopalvelulta sähköpostitse jälkikäteen kuittien perusteella ja tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää jatkuvan haun perusteella. Elinkeinojohtaja päättää tuen myöntämisestä. Tukipäätökset käsitellään kerran kuukaudessa. Tuki on yritykselle de minimis -tukea. Avustuksen viranhaltijapäätös toimitetaan vastaisuudessa yrityksen tukihakemuksessa ilmoittamaan s-postiosoitteeseen.

Tukihakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen anja.tilvis@kalajoki.fi