Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata maatilojen toiminta viljelijöiden vuosiloman ja sijaisavun aikana sekä järjestää tarvittaessa maksullista lomittaja-apua. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Kalajoki, Alavieska, Pyhäjoki ja Merijärvi. Vuodesta 2010 alkaen myös turkistiloilla on ollut oikeus vuosilomaan ja lisävapaaseen.

Vanhoja entisajan lypsykoneita, maitotonkkia ja maitoseparaattoreita

Kalajoen paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Kalajoen, Alavieskan, Pyhäjoen ja Merijärven kuntien alueella. Tiloja toiminta- alueella on 183 ja lomaan oikeutettuja yrittäjiä 321 sekä tarhoja noin 50.

Maatalousyrittäjän vuosilomaoikeus on 26 päivää ja tuettua maksullista voi saada 120 h / vuosi. Lisäksi on oikeus sijaisapuun eri syillä. Tarhaajien loma-oikeus on 18 päivää ja lisävapaa 120 h.

Lisätietoja saa lomituspalveluista sekä www.mela.fi

Maatalousyrittäjiä suositellaan käyttämään sähköistä asiointipalvelua lomitusnetin kautta: www.mela.fi/fi/asiointipalvelut

Maaseutuyrittäjien vuosilomahakemukset vuodelle 2023 ja vuoden 2022 pitämättömät  vuosilomat

Vuosilomahakemukset vuodelle 2023

Hakemukset ja Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista vuosiloman hakemista varten tulee tehdä sähköisesti Lomitusnettiin tai tilanteen niin vaatiessa palauttaa lomakkeet lomatoimistoon perjantaihin 30.9.2022 mennessä.

Vuoden 2022 pitämättömät vuosilomat

Ilmoitelkaa varaukset kuluvan vuoden jäljellä olevista vuosilomista 30.9.2022 mennessä, että ne voidaan ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa.

Pitämättömiä lomapäiviä ei automaattisesti siirretä ensi vuodelle, vaan siirtämiseen täytyy olla lain hyväksymät perusteet (esim. jo varatun vuosiloman muuttuminen sijaisavuksi tai lomittajan sairastuminen jo varatusta vuosilomasta). Pitämättömiä vuosilomapäiviä, joista ei ole em. päivään mennessä tehtyä varausta, ei voida siirtää.

Lisätietoa ja hakuohjeet: Tiedote maatalousyrittäjien vuosilomahakemuksista