KaSi yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta alueellaan.

Toiminta koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia tehtäviä ja palveluita. (Linkki nettisivuille: Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010 sekä siihen tehdyt muutokset ja viittaukset muissa säädöksissä)

Tärkeimmät tehtävät:

  • Maataloustukiasioiden neuvonta, koulutus, hakemusten vastaanottaminen, käsittely, hallinnollinen valvonta, maksatuksien valmistelu sekä päätöksenteko
  • Maatilatalouden ohjaaminen ja sopimusten valvonta, lainsäädännön ja valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti
  • Lausunnot muille viranomaisille, laitoksille ja maatalousyrittäjille
  • Tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset

Maatalous lukuina KaSi:n yhteistoiminta-alueen kunnissa

Vuonna 2020

Kunta

Kalajoki

Alavieska

Merijärvi

Pyhäjoki

Raahe

Siikajoki

Tiloja
282 121 48 88 172 202
Pinta-ala hehtaaria
16.881 5.459 2.936 5.030 10.271 20.426
Pinta-ala keskimäärin / tila
59,75 43,77 60,20 55,70 57,81 95,15
Lypsylehmiä
3.076 1.316 638 496 860 2.163
Muita nautoja
9.052 2.129 777 950 2.200 10.219
Sikoja
10.774 599 0 5.030 1.338 11.020

Vuonna 2018

Kunta

Kalajoki

Alavieska

Merijärvi

Pyhäjoki

Raahe

Siikajoki

Tiloja
299 125 55 99 182 215
Pinta-ala hehtaaria 16.843 5.494 2.930 5.075 10.239 19.947
Pinta-ala keskimäärin / tila
56,46 42,55 52,13 50,00 54,31 87,32
Lypsylehmiä
3.218 1.330 678 599 984 2.198
Muita nautoja 9.896 2.416 940 950 2.032 10.861
Sikoja 8.912 173 0 4.453 970 10.715

Vuonna 2015

Kunta

Kalajoki

Alavieska

Merijärvi

Pyhäjoki

Raahe  

Siikajoki 

Tiloja
     330     134     58     104    193     233
Pinta-ala hehtaaria
   16.814    5.555    2.905    5.049    9.816    19.869
Pinta-ala keskimäärin / tila
   50,95    41,45    50,08    48,55   50,86    85,28
Lypsylehmiä
   3.225    1.393    568     592   1.148     2.042
Muita nautoja    9.858    2.394    937     996   1.702    10.855
Sikoja   16.747     944      0    5.302    905    10.644