Olemme Maija Kukkola ja Teemu Junnila ja toimimme ohjaajina Kalajoen OPI-hankkeessa 4.5.2020 alkaen. Hankkeen tavoitteena on täydentää alueella olevia työllisyyspalveluita heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden työllistymistä edistäviä palveluita kehittämällä ja verkostoitumalla. Keskeisenä tavoitteena on työnhakijoiden osaamistason kohottaminen työllistymisen mahdollistamiseksi sekä maahanmuuttajien kotouttamisen ja työmarkkinoille siirtymisen nopeuttamiseksi ja työssä vaadittavan osaamisen varmistamiseksi.

Hankkeessa luodaan opinnollistamismalli osaamisen kehittämiseen perinteisen koulutuksen ja työpajan välille.

Hankkeessa tehdään tiiviisti yhteistyötä Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU:n ja Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa.

 

Mikä opinnollistaminen, tekemällä oppien alan ammattilaiseksi

Oppimista tapahtuu myös muualla kuin oppilaitoksissa. Alan ammattilaiseksi voi oppia myös työtä tekemällä, tekemällä oppien. Osaamisen karttumisen myötä myös työllistyminen helpottuu.

Opinnollistaminen on työpaikoilla tai työpajoilla tapahtuvan oppimisen dokumentoimista tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Opinnollistamisen kautta saa näyttää oman osaamisensa ja saa paja- tai työjakson päättyessä osaamistodistuksen. Opinnollistamisen kautta kertynyt osaaminen on samanarvoista kuin oppilaitoksessa hankittu.

 

Kenelle opinnollistaminen on tarkoitettu?

Opinnollistaminen sopii työpajalla työskentelevälle, kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle, työkokeilijalle, palkkatukityössä olevalle tai jos haluat opetella jonkin ammatillisen tutkinnon mukaisia työtehtäviä.

 

Mitä hyötyä opinnollistamisesta on?

Osaamistodistuksessa tunnistettu osaaminen voidaan saada viralliseksi osaksi opintoja ja saatu osaamistodistus toimii myös työtodistuksena.

Kun olet sisäistänyt asiat hyvin ja ne on dokumentoitu, niin samoja asioita ei enää tarvitse opiskella uudestaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskeluaikasi voi lyhentyä. Lisäksi osaamistodistusta voi käyttää, kun haet töitä. Työnantaja näkee todistuksesta mitä tehtäviä olet tehnyt.  Osaamistodistus voi innostaa suunnittelemaan tulevaisuutta ja tukea jatkopoluille. Se on positiivinen kierre, joka vie eteenpäin elämässä!

 

Hankkeessa järjestetään:

Ohjausta digiasioissa ja käynnistetään digitutor toiminta.

Rekry-ja täydennyskoulutusta.

Oppilaitos- ja työpaikkavierailuja omalla paikkakunnalla.

Tukea opintojen ohjaus ja toimenpiteissä ja siirtymävaiheissa.

Tuetaan ja ohjataan maahanmuuttajien opintopolkuja ja työmarkkinoille siirtymisen nopeuttaminen.

 

Facebook: https://www.facebook.com/Kalajoen-OPI-hanke-108299504219323/

 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on myöntänyt hankkeelle työllisyyspoliittista avustusta.