Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaille tarkoitettua, yksilön tai perheen kanssa tehtävää asiakastyötä, jonka tavoitteena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.

Duunipaikka

Duunipaikka on osa Kalajoen kaupungin työ- ja toimintapalveluita, jossa tarjotaan sosiaaliohjausta ja jatkopolun suunnittelua. Duunipaikassa on myös mahdollista toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua tai suorittaa yhdyskuntapalvelua.

Duunipaikassa tehdään työtehtäviä kaupungin eri yksiköille tarpeen mukaan. Duunipaikan halliryhmän töitä ovat mm:

 • muutot
 • maalaus ja remontointi
 • pienimuotoiset rakennustyöt, kuten rampit, kaiteet, aidat, portit, yms.
 • vanhuksille ja erityisryhmille pihojen siivous- ja lumityöt
 • apuvälineiden korjaus ja huolto

Duunipaikassa sijaitsee myös kierrätyspiste, joka ottaa vastaan hyväkuntoisia huonekaluja, astioita ja kodintekstiilejä sekä polkupyöriä. Kierrätyspisteen lahjoitukset on tarkoitettu vähävaraisille Kalajokisille ja Merijärvisille henkilöille sekä muuhun yhteiseen hyvään.

Majakka-ryhmä

Duunipaikan tiloissa toimii myös Majakka-ryhmä. Majakka-ryhmässä on mahdollista tutustua ja kehittää kädentaitoja ohjatusti. Tavoitteena toiminnassa on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

PAIKKO-osaamistodistus

Duunipaikalla on käytössä PAIKKO-osaamistodistus ja tunnistetut oppimisympäristöt:

 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Logistiikan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto

Duunipaikassa on mahdollista saada osaamistodistus, josta on hyötyä niin työnhaussa kuin opintojen aloituksessakin.

Lisätietoa osoitteesta: www.paikko.fi

Tunnistetut oppimisympäristöraportit: https://www.paikko.fi/raportit/organisaatio/kalajoen_kaupunki/

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille. Työtoiminta on asiakkaan lähtökohdat huomioivaa mielekästä toimintaa, joka ylläpitää tai edistää henilön elämänhallintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen päätarkoituksena on kohentaa asiakkaan toimintakykyä ja näin edistää työelämään pääsemistä.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaupungin eri palveluyksiköissä, seurakunnalla ja paikallisissa yhdistyksissä. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa, jonka mukaan kuntien tulee järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan ja työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan 1 – 4 pv/vko. Työtoimintaan osallistuva henkilö saa työttömyyspäivärahan lisäksi kulukorvaustsa 9 €/pv ja hän on oikeutettu matkakorvauksiin.