Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaille tarkoitettua, yksilön tai perheen kanssa tehtävää asiakastyötä, jonka tavoitteena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.

 

Duunipaikka

Duunipaikka on osa Kalajoen kaupungin työ- ja toimintapalveluita, jossa tarjotaan sosiaaliohjausta ja jatkopolun suunnittelua sekä Yhteisöstä voimaa -hankkeen palveluita. Duunipaikassa on myös mahdollista toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua tai suorittaa yhdyskuntapalvelua.

Duunipaikassa tehdään työtehtäviä kaupungin eri yksiköille tarpeen mukaan. Duunipaikan halliryhmän töitä ovat mm:

 

  • muutot
  • maalaus ja remontointi
  • pienimuotoiset rakennustyöt, kuten rampit, kaiteet, aidat, portit, yms.
  • vanhuksille ja erityisryhmille pihojen siivous-, lumi- ja ruohonleikkuutyöt
  • roskakatosten ja postilaatikkotelineiden valmistus
  • pienkoneiden korjaus ja huolto

 

Duunipaikassa toimii halliryhmän lisäksi kotitalousryhmä, joka huolehtii Duunipaikan yleisestä järjestyksestä, siivouksesta ja keittiötyöstä.

Duunipaikassa sijaitsee myös kierrätyspiste, joka ottaa vastaan hyväkuntoisia huonekaluja, astioita, tekstiilejä, vaatteita, leluja, kirjoja yms. Kierrätyspisteen lahjoitukset on tarkoitettu vähävaraisille Kalajokisille ja Merijärvisille henkilöille sekä muuhun yhteiseen hyvään.

Duunipaikan kierrätyspiste suljettu muuttuvien tila- ja toimintajärjestelyiden vuoksi. Toistaiseksi emme pysty ottamaan vastaan myöskään lahjoitustavaroita. Jatkossa kierrätyspiste toimii supistetusti ja tavaroiden haut ainoastaan sosiaali-, perhe- tai diakoniatyöntekijän kanssa.

Kierrätyspisteen asioissa voit olla yhteydessä puh. 044 4691 294.

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille. Työtoiminta on asiakkaan lähtökohdat huomioivaa mielekästä toimintaa, joka ylläpitää tai edistää henilön elämänhallintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen päätarkoituksena on kohentaa asiakkaan toimintakykyä ja näin edistää työelämään pääsemistä.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaupungin eri palveluyksiköissä, seurakunnalla ja paikallisissa yhdistyksissä. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa, jonka mukaan kuntien tulee järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan ja työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan 1 – 4 pv/vko. Työtoimintaan osallistuva henkilö saa työttömyyspäivärahan lisäksi kulukorvaustsa 9 €/pv ja hän on oikeutettu matkakorvauksiin.