Hyvinvointipalveluissa on ensi kesänä haettavana kesätyöharjoittelupaikkoja 15 – 17–vuotiaille nuorille. Työharjoittelupaikat sijoittuvat sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Edellisinä kesinä kesätyöharjoittelupaikkoja on ollut esim. päiväkodeissa, erilaisissa asumispalveluissa, terveyskeskuksessa ja monitoimikeskuksissa. Työharjoitteluaika on kaksi viikkoa ja palkka 150 euroa/viikko. Nuoren tulee olla täyttänyt 15 vuotta ennen työn aloittamista.

Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse, jossa on lyhyt selostus itsestäsi, opinnoistasi ja työkokemuksistasi sekä yhteystietosi. Hakemukset tulee jättää 30.4.2018 mennessä.

Hakemukset voi lähettää osoitteeseen hanna.isokaanta@kalajoki.fi.

 

Nuorten kesätyötuki työnantajille ja yrityksille

Ensi kesänä Kalajoella toimivilla yrityksillä ja yksityisillä työnantajilla on mahdollisuus saada Kalajoen kaupungin myöntämää kesätyötukea 15 – 17 -vuotiaiden nuorten työllistämiseen. Työnantaja voi saada tukea 100 €/vko/nuori 1 – 3 viikon työllistämisjaksolta. Yhdellä työnantajalla on mahdollisuus saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen.

Työnantajat voivat hakea kesätyötukea erillisellä lomakkeella. Tukipäätökset tehdään saapumisjärjestyksessä ja hakuaika on 9.5.2018 saakka. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen, kun hän on toimittanut palkanmaksutiedot työ- ja toimintapalveluihin. Tilityslomake pyydetään palauttamaan 28.9.2018 mennessä. Tuen maksamisen ehtona on, että nuorelle maksetaan vähintään voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Tukea ei voida saada oman perheenjäsenen työllistämiseen.

Nuorten tehtävänä on hakea itse työnantajilta kesätyöpaikkoja ja työnantaja voi hakulomakkeessa mainita nuoren nimen/nimet hakiessaan tukea. Mikäli työnantajalla ei tukea hakiessa ole tiedossa kesätyöntekijän/tekijöiden nimiä, niitä voi tiedustella TE-toimistolta. Nuoret voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon kesätyönhakijoiksi, elleivät ole itse löytäneet kesätyöpaikkaa.

Nuorten kesätyötukeen liittyvät lomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.