Kaupunki haluaa tarjota nuorille kesätyömahdollisuuksia myöntämällä yhdistyksille ja urheiluseuroille avustusta

Nuorten kesätyöharjoittelu laajenee tänä kesänä koskemaan myös Kalajoella toimivia yhdistyksiä, urheiluseuroja ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Kaupunki myöntää 15 – 18 -vuotiaan nuorten työllistämiseen avustusta 160€/vko tai 320€/2 vkoa. Yksi nuori voi saada tukea max. 2 viikon ajalta. Yhdistyksen/seuran tulee huolehtia lakisääteisistä sosiaaliturvamaksuista. Yhdistykset/seurat voivat hakea tukea laatimalla vapaamuotoisen hakemuksen nuorten kesätyöharjoittelusta osoitteeseen hyvinvointipalvelut@kalajoki.fi  29.5.2020 mennessä.

 

Nuorten kesätyötuki työnantajille ja yrityksille

Kalajoella toimivilla yrityksillä ja yksityisillä työnantajilla on mahdollisuus saada Kalajoen kaupungin myöntämää kesätyötukea 15 – 18 -vuotiaiden nuorten työllistämiseen. Työnantaja voi saada tukea 100 €/vko/nuori 1 – 3 viikon työllistämisjaksolta. Yhdellä työnantajalla on mahdollisuus saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen.

Kesällä 2020 nuorten kesätyötukea myönnetään poikkeusolojen vuoksi myös oman perheenjäsenen työllistämiseen. Tuki on laajennettu koskemaan myös 18 -vuotiaita.

Työnantajat voivat hakea kesätyötukea sähköisellä lomakkeella. Tukipäätökset tehdään saapumisjärjestyksessä ja hakuaika on 22.5.2020 saakka. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen, kun hän on toimittanut palkanmaksutiedot työ- ja toimintapalveluihin. Tilityslomake pyydetään täyttämään 30.9.2020 mennessä. Tuen maksamisen ehtona on, että nuorelle maksetaan vähintään voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Viikkotyöajan on oltava vähintään 30 tuntia.

Nuorten tehtävänä on hakea itse työnantajilta kesätyöpaikkoja ja työnantaja voi hakulomakkeessa mainita nuoren nimen/nimet hakiessaan tukea. Mikäli työnantajalla ei tukea hakiessa ole tiedossa kesätyöntekijän/tekijöiden nimiä, niitä voi tiedustella TE-toimistolta. Nuoret voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon kesätyönhakijoiksi, elleivät ole itse löytäneet kesätyöpaikkaa.

Hae kesätyötukea https://link.webropolsurveys.com/S/79A094DF80E0D96D

Tilityslomake – https://link.webropolsurveys.com/S/7A5E919D0CD0778D

 

Nuorten kesätyöharjoittelu

Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluissa on ensi kesänä haettavana kesätyöharjoittelupaikkoja 15 – 17 – vuotiaille nuorille. Nuoren tulee olla täyttänyt 15 vuotta ennen työn aloittamista.

Työharjoittelupaikat sijoittuvat sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Kesätyöharjoittelupaikkoja on esim. päiväkodeissa, erilaisissa asumispalveluissa, terveyskeskuksessa ja monitoimikeskuksissa lähinnä avustavissa tehtävissä.

Työharjoitteluaika on kaksi viikkoa ja palkka 160 euroa/viikko ja 6 h/pv. Kesätyötehtäviin valitaan ensisijaisesti nuoria, joille kaupunki ei ole aikaisemmin tarjonnut kesätöitä.

Kesätyön tarkoituksena on tutustuttaa nuoria työelämään ja eri ammatteihin, tarjota kokemusta palkkatyöstä, auttaa ammatinvalinnassa ja myöhemmin varsinaiseen työelämään siirtymisessä.

Valinnan kesätyöpaikkoihin tekevät esimiehet ja työllistäjät.
Työllisyyspalvelut ilmoittaa valinnasta hakijoille 11.5.2020 mennessä sähköpostitse.

Kesätyöharjoittelupaikkoja haetaan Kuntarekryn kautta. Voit kertoa avoimessa hakemuksessa esim. aikaisemmista kesätyöpaikoistasi, kiinnostuksesi kohteista ja toiveistasi kesätyöharjoittelupaikasta. Hakemukset tulee jättää 15.4.2019 mennessä. Kesätyöharjoittelu sijoittuu koulujen kesäloman ajalle. Kuntarekrystä löydät kesätyöharjoittelupaikat seuraavilla hakusanoilla: Kesätyöharjoittelupaikat, Kalajoen kaupunki.

 

Kesätyöyrittäjyysseteli 2020

Kesällä 2020 15 – 19 -vuotiailla nuorilla on mahdollisuus ryhtyä kesätyöyrittäjäksi ja hakea toimintaansa tukea Kalajoen kaupungilta. Kesäyrittäjyysseteli on yksi Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (ToTYk) -hankkeen kokeiluja, jossa tavoitteena on roh­kais­ta nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden työllistää itsensä kesäksi, päästä kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti sekä opetella työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Kesätyöyrittäjyysseteli -kokeilu toteutetaan yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa.

Kesäyrittäjyyssetelin arvo on 300€.

Toiminnan aloittamisen yhteydessä maksetaan (touko-kesäkuu) 1/3 tuesta, kun valmiina:

  • tukihakemus
  • liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää arvion toiminnan tuloista ja menoista (tehdään 4H-kurssin yhteydessä)
  • todistus liittymisestä 4H-yhdistykseen (35 e)

Toiminnan lopetuksen yhteydessä 2/3 tuesta (heinä-joulukuu), kun valmiina:

  • tukihakemus
  • yritystoiminnan toimintaraportti, joka sisältää tulojen ja menojen erittelyn (4H-lomakkeet)

Mikäli olet kiinnostunut kesätyöyrittäjyydestä kesällä 2020, voit täyttää sähköisen tukihakemuksen Kalajoen kaupungin nettisivuilla (Työ ja yrittäminen -Työllisyyspalvelut – Nuorten kesätyö) ja olla sen jälkeen yhteydessä Kalajoen 4H-yhdistyksen työntekijöihin yrittäjyyskurssin suorittamista varten. Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Sari Puhakka, 050-5903565, neljahoo@kalajoki.fi tai kehityspäällikkö Minna Saari, 050-3311393, neljahoo@kalajoki.fi.

Mikäli osallistut 4H-yhdistyksen järjestämälle kurssille liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, voit lähettää liiketoimintasuunnitelman kurssin jälkeen osoitteeseen saija.heikkila@kalajoki.fi. Mainitse sähköpostissa, että kyseessä on liite kesätyöyrittäjyysseteli-hakemukseen.

Hae kesätyöyrittäjyysseteliä:

https://link.webropolsurveys.com/S/AD0C8EFD72BDB5EC