Nuorten kesätyötuki työnantajille ja yrityksille

Kalajoella toimivilla yrityksillä, yhdistyksillä ja yksityisillä työnantajilla on mahdollisuus saada Kalajoen kaupungin myöntämää kesätyötukea 15 – 18 -vuotiaiden nuorten työllistämiseen. Työnantaja voi saada tukea 100 €/vko/nuori 1 – 3 viikon työllistämisjaksolta. Yhdellä työnantajalla on mahdollisuus saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen.

Työnantajien tulee hakea kesätyötukea sähköisellä lomakkeella. Nuorten kesätyötuki on määrärahasidonnainen ja sitä tullaan myöntämään yhteensä 225 tukiviikkoa kesälle 2021. Tukipäätökset tehdään saapumisjärjestyksessä ja hakuaika on 15.5.2021 saakka. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen, kun hän on toimittanut sähköisen laskun ja palkanmaksutiedot hyvinvointipalveluihin. Sähköinen lasku tulee olla palautettuna 30.9.2021 mennessä. Tuen maksamisen ehtona on, että nuorelle maksetaan vähintään voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Viikkotyöajan on oltava vähintään 30 tuntia.

Nuorten tehtävänä on hakea itse työnantajilta kesätyöpaikkoja ja työnantaja voi hakulomakkeessa mainita nuoren nimen/nimet hakiessaan tukea. Mikäli työnantajalla ei tukea hakiessa ole tiedossa kesätyöntekijän/tekijöiden nimiä, niitä voi tiedustella TE-toimistolta. Nuoret voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon kesätyönhakijoiksi, elleivät ole itse löytäneet kesätyöpaikkaa.

Hae kesätyötukea tästä linkistä

Ohje myönnetyn kesätyötuen laskutuksesta

 1. Yrityksen/ yhdistyksen/ yksityisen työnantajan tulee toimittaa myönnetystä tuesta lasku liitteineen Kalajoen kaupungin sähköiseen laskutusjärjestelmään 30.9.2021 mennessä.
 2. Laskun Alv %  tulee olla 0, eikä laskulle saa lisätä laskutus tai muita vastaavia kuluja.
 3. Laskun liite saa olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää jokaisesta kesätyötuella palkatusta nuoresta seuraavat tiedot:
  1. Nimi
  2. Henkilötunnus
  3. Työssäoloaika viikkoina
  4. Työssäoloajanjakson päivämäärät
  5. Työtunnit yhteensä
  6. Bruttopalkka
 4. Laskun toimittaessaan yritys/yhdistys/yksityinen toimihenkilö vakuuttaa noudattaneensa hakemuksessa mainittuja kesätyöpaikkatuen ehtoja ja kirjanpito on yhtenevä laskun kanssa.
 5. Laskun viitetietoihin: Kesätyötuki / hyvinvointipalveluiden hallinto

Ohjeet sähköisen laskun toimittamiseen

Nuorten kesätyöharjoittelu

Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluissa on tänä kesänä kesätyöharjoittelupaikkoja 15 – 17 – vuotiaille nuorille. Nuoren tulee olla täyttänyt 15 vuotta ennen työn aloittamista.

Työharjoittelupaikat sijoittuvat sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Kesätyöharjoittelupaikkoja on esim. päiväkodeissa, erilaisissa asumispalveluissa ja monitoimikeskuksissa lähinnä avustavissa tehtävissä.

Työharjoitteluaika on kaksi viikkoa ja palkka 160 euroa/viikko ja 6 h/pv. Kesätyötehtäviin valitaan ensisijaisesti nuoria, joille kaupunki ei ole aikaisemmin tarjonnut kesätöitä.

Kesätyön tarkoituksena on tutustuttaa nuoria työelämään ja eri ammatteihin, tarjota kokemusta palkkatyöstä, auttaa ammatinvalinnassa ja myöhemmin varsinaiseen työelämään siirtymisessä.

Valinnat kesätyöpaikkoihin ovat tehneet esimiehet ja työllistäjät, kiitos kaikille hakemuksen laittaneille nuorille!

Kesätyöyrittäjyysseteli 2021

Kesällä 2021 15 – 19 -vuotiailla nuorilla on mahdollisuus ryhtyä kesätyöyrittäjäksi ja hakea toimintaansa tukea Kalajoen kaupungilta. Kesäyrittäjyysseteli on yksi Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (ToTYk) -hankkeen kokeiluja, jossa tavoitteena on roh­kais­ta nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden työllistää itsensä kesäksi, päästä kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti sekä opetella työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Kesätyöyrittäjyysseteli -kokeilu toteutetaan yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa.

Kesäyrittäjyyssetelin arvo on 300€.

Toiminnan aloittamisen yhteydessä maksetaan (touko-kesäkuu) 1/3 tuesta, kun valmiina:

 • tukihakemus
 • liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää arvion toiminnan tuloista ja menoista (tehdään 4H-kurssin yhteydessä)

Toiminnan lopetuksen yhteydessä 2/3 tuesta (heinä-joulukuu), kun valmiina:

 • tukihakemus
 • yritystoiminnan toimintaraportti, joka sisältää tulojen ja menojen erittelyn (4H-lomakkeet)

Mikäli olet kiinnostunut kesätyöyrittäjyydestä kesällä 2021, voit täyttää sähköisen tukihakemuksen Kalajoen kaupungin nettisivuilla (Työ ja yrittäminen -Työllisyyspalvelut – Nuorten kesätyö) ja olla sen jälkeen yhteydessä Kalajoen 4H-yhdistyksen työntekijöihin yrittäjyyskurssin suorittamista varten.

Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Sari Puhakka, 050-5903565, neljahoo@kalajoki.fi tai kehityspäällikkö Minna Saari, 050-3311393, neljahoo@kalajoki.fi.

Mikäli osallistut 4H-yhdistyksen järjestämälle kurssille liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, voit lähettää liiketoimintasuunnitelman kurssin jälkeen osoitteeseen satu.nikupaavo@kalajoki.fi. Mainitse sähköpostissa, että kyseessä on liite kesätyöyrittäjyysseteli-hakemukseen.

Hae kesätyöyrittäjyysseteliä tästä linkistä