Kalajoella toimii kaksi monitoimikeskusta, joista Monitoimikeskus Maakari Kalajoella ja Monitoimikeskus Kuunari Himangalla.

Monitoimikeskukset tarjoavat monipuolista työ- ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakasta yksilöllisesti toimimaan täysipainoisena yhteiskunnan jäsenenä. Toiminta on kuntouttavaa ja opittuja taitoja ylläpitävää ja edistävää. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: asiakaslähtöisyys, luottamus, turvallisuus ja tasa-arvo.

Asiakkaat käyvät monitoimikeskuksissa 1-5 arkipäivänä viikossa. Päivän sisältö määräytyy yksilöllisesti ja jokaiselle pyritään löytämään sopiva, omaa osaamista tukevaa toimintaa ja tekemistä.

Monitoimikeskuksissa toimii erilaisia työ- ja päivätoimintaryhmiä. Kävijämme osallistuvat myös keittiö- ja siivoustyöhön. Maakarissa ja Kuunarissa on myös useita avotyöntekijöitä muilla kaupungin palvelualueilla, seurakunnalla ja yksityisellä sektorilla. Tämän lisäksi toimintaan kuuluu viikottain erilaisia liikuntaryhmiä ja musiikkiryhmiä. Monitoimikeskuksissa liikutaan myös talon ulkopuolella; ulkoillaan, käydään kaupungilla ja osallistutaan tapahtumiin. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaan muuttuviin elämäntilanteisiin ja toimintakyvyn muutoksiin.

Monitoimikeskuksissa valmistetaan erilaisia käsin tehtyjä tuotteita. Tuotteita tehdään myös tilauksesta. Tuotteita myydään omissa myymälöissä, jotka sijaitsevat monitoimikeskusten tiloissa. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä.

Monitoimikeskus Maakarissa toimii:

  • Päivätoimintaryhmä
  • Keittiöryhmä
  • Kädentaitojen ryhmä
  • Työtoimintaryhmä

Monitoimikeskus Kuunarissa toimii:

  • puutyöryhmä ja
  • tekstiilityön ryhmä