Te -toimistossa tai kuntakokeilussa työnhakijana olevan henkilön on mahdollista saada harkinnanvaraista palkkatukea työllistymisensä tukemiseksi.

Palkkatuettu työ voi olla

  • määräaikainen
  • toistaiseksi voimassa oleva
  • oppisopimuskoulutus
  • kokoaikainen
  • osa-aikainen

Työssä täytyy noudattaa alan työehtosopimusta ja työnantajan pitää maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka. Työnantajana voi olla esimerkiksi yritys, säätiö, yhdistys tai kunta.

Työnhakijalle

Työpaikkaa voit hakea itse ottamalla yhteyttä suoraan työnantajiin ja kertoa, että sinun palkkakustannuksiin on mahdollista saada palkkatukea TE -toimistosta.

Palkkatukiasioissa voit kysyä neuvoa omalta TE-asiantuntijaltasi.

Työnantajalle

Harkinnanvaraisesti myönnettävä palkkatuki on  30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista.

Palkkatuen myöntämisen edellytykset yritykselle:

  • Työsuhde tai oppisopimus ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä.
  • Yrityksessä ei ole ollut viimeisen vuoden aikana irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoista tai samanlaisista tehtävistä, joihin palkkatukityöllistetty palkattaisiin (palkkatuki voidaan kuitenkin myöntää, jos lomautukset tai työajan lyhennykset ovat päättyneet ja irtisanotuille on tarjottu mahdollisuus palata entiseen työpaikkaansa ennen palkkatukihakemuksen jättämistä).
  • Palkkatuki ei saa heikentää muiden työntekijöiden asemaa tai etuuksia.
  • Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä.

Palkkatukea haetaan TE-toimistosta, joka päättää palkkatuen myöntämisestä.