Kaupungin työllisyyspalvelujen ohjaaja auttaa ja tukee työnhakijaa yksilöllisen työelämäpolun löytymisessä. Ohjaajaan voit ottaa yhteyttä jos kaipaat apua työ-, koulutus- tai työkokeilupaikan löytämiseen tai eläkeselvitysten tekemiseen. Myös työnantajilla on mahdollisuus saada neuvontaa työllistämiseen liittyen.

Ohjaaja tukee ja auttaa mm. seuraavissa asioissa:

 

Työnhakijalle

 • olet etsimässä työtä avoimilta työmarkkinoilta
 • tarvitset apua työhakemuksen ja ansioluettelon tekoon tai neuvoja työpaikkahaastatteluun
 • haluat etsiä sinulle sopivaa alaa työvoimakoulutuksen, tai työ- ja koulutuskokeilun avulla
 • tarvitset apua palkkatukipaikan etsimisessä
 • tarvitset apua eläkeselvitysten tekemisessä
 • olet kiinnostunut opiskelusta tai oppisopimuskoulutuksesta

 

Työnantajalle

 • opastusta ja neuvontaa tukityöllistämisen mahdollisuuksista
 • apua palkkatukihakemuksen tekemisessä
 • tukea työkokeilupaikan järjestämisessä
 • henkilökohtaista tukea ja ohjausta tulevalle työntekijälle
 • sopivan työntekijän haussa avustamista

 

Työkokeilu

Työkokeilun avulla voidaan selvittää työnhakijan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja. Työkokeilu tukee työnhakijan paluuta työmarkkinoille, jos henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia. Työkokeilun aikana voidaan myös selvittää muu mahdollinen tuen tarve työllistymisen tukemiseksi, esimerkiksi lisäkoulutus.

Työkokeilu ei ole työsuhde. Kokeilun aikana työnhakijalla säilyy päivärahamahdollisuus Kelalta tai omasta työttömyyskassastaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada harkinnanvaraista kulukorvausta toteutuneilta työkokeilupäiviltä.

Työkokeilun kesto samalla työnantajalla voi olla enintään kuusi kuukautta. Työaika voi olla 4-8 tuntia päivässä, enintään viitenä päivänä viikossa.

Ennen työkokeilun aloittamista tehdään kirjallinen sopimus työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston kanssa.