Kalajoen kaupunkikonsernin, kuten kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten hankintayksiköiden, on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Tämän lisäksi kaupunkikonsernin hankintatoimea ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä hankintaohje (§370, 21.12.2020).

Kalajoen kaupunki käyttää hankintatoimessa Cloudia-kilpailutusjärjestelmää. Kalajoen kaupungin avoimet tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Tarjousten jättäminen Kalajoen kaupungille tapahtuu portaalin kautta sähköisesti. Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset löytyvät toki myös HILMA – kanavasta.