Henkilöitä kokouksessa, katsovat isoa näyttöä.

Kalajoen yrityspalvelukeskuksen ja Raahen seudun kehityksen yhteinen hanke tukee alueen yrityksiä jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön hallitsemisessa.

Ylivieskan ja Raahen seutukuntien alueella on aloitettu ESR:n rahoittama KASKI -hanke (Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle). Sen toteuttamisesta vastaavat Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus ja Raahen seudun kehitys.

Mikä yrityksessä toimii ja mikä ei toimi – mikä voisi toimia toisin, tai paremmin?

Tarjoamme asiantuntevat resurssit muutos- ja innovaatiojohtamiseen liittyvien projektien toteuttamiseen. Valmennamme yritysten johtoa olemassa olevan osaamisen hyödyntämisessä, sekä autamme heitä jatkuvaan, systemaattiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen. Kehittämisen kohteena voi olla yksittäinen liiketoiminnan osa-alue esim.; myynti ja markkinointi, asiakkuuksien hallinta, tuotanto ja materiaalihallinta, rahoitus, tai vaikkapa yrityksen brändi. Laajempana kehitysprojektina voidaan toteuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoimintamallin muuttaminen alihankkijan roolista kohti omien tuotteiden valmistamista ja myyntiä.

Henkilöstön muutosvalmiuksien kehittämisessä kohteina ovat henkilöstön viihtyvyyden ja sisäisen motivaation parantaminen. Avointa ja osallistavaa toimintakulttuuria kehittämällä parannetaan henkilöstön muutosvalmiuksia ja paineensietokykyä. Kehittämisen avulla rakennetaan innovaatiomyönteistä työympäristöä, joka tukee kokeilukulttuuria, sekä henkilöstön jatkuvaa oppimista.

Kehityshankkeet toteutetaan käyttämällä projektin omia, pitkän työuran yritysmaailmassa tehneitä yritysasiantuntijoita, sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Palvelut ovat yritykselle maksuttomia ja ne kerryttävät yrityksen de minimis -tukipottia.

Kaski-hankkeen esitteet

Muutos ja Innovaatiojohtaminen (pdf)
Henkilöstön muutosvalmiuksien kehittäminen (pdf)

Yhteyshenkilö Ylivieskan seutukunnan alueella

Marjakangas Esa,  Kalajoen seudun Yrityspalvelukeskus
Yrityspalvelupäällikkö
040 1827 041
esa.marjakangas@kalajoki.fi

Yhteyshenkilö Raahen seudulla

Mika Kolehmainen, Raahen seudun kehitys,
mika.kolehmainen@raahe.fi, puh. +358 40 1357 017

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logoEuroopan unioni logoKalajoki logoRaahen seudun kehitys logoVipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo