Kalajoen kaupunki myöntää vuonna 2020 kalajokisille (YTJ-järjestelmään merkitty yrityksen kotipaikka Kalajoki) yrityksille avustusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tukea myönnetään niin kauan kuin varattua määrärahaa (50.000 €) riittää jatkuvan haun perusteella.

Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista:

1) yrittäjän tai yrityksen työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin)
2) sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja keksintöjen edistämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin
3) messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen (ei sivujen tavanomainen päivitys), esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen
4) yrityksen luvanvaraisten tienvarsiopasteiden lupamaksuihin ja hankintakustannuksiin (tienvarsitauluilla tarkoitetaan luvanvaraisia sinisellä ja ruskealla pohjalla olevia opasteita.
Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/palvelukohdeopasteet

Lisäksi uudenlaista tukea voi saada kalenterivuoden aikana 80 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin,
kuitenkin enintään 640 euroa yritystä kohden seuraavasti:

5) yrityksen digiloikan edistämiseen, joka sisältää esimerkiksi digitaalisten yritystoiminnassa hyödynnettävien laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaa, niiden käyttöönottoa ja koulutusta sekä tietoturvan parantamista.

Tukea voi hakea myös digitaalisten kanavien käyttöönoton edistämiseen yrityksen markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Digiloikka-avustus ei ole tarkoitettu yrityksen olemassa olevien nettisivujen uudistamiseen, mutta uudistamiseen voi hakea kohdan 3 mukaista kehittämistukea. Digiloikka-avustus koskee yrityksen nettisivujen toteutusta, mikäli yrityksellä ei ole aiemmin toteutettuja nettisivuja käytössään

Hakijayrityksen kotipaikka tulee olla Kalajoki. Tukea ei saa samaan kohteeseen muualta esim. hankkeiden kautta. Yrittäjien yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla. Tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Hakemuksessa tarvitaan seuraavat tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja tilinumero mihin avustus voidaan maksaa. Hakemus lähetetään sähköisesti. Ohjeet hakemuksen tekemiseksi löydät täältä.

Tuki haetaan elinkeinopalvelulta kuittien perusteella ja tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää jatkuvan haun perusteella.

Elinkeinojohtaja päättää tuen myöntämisestä. Tukipäätökset käsitellään kerran kuukaudessa. Tuki on yritykselle de minimis -tukea. Avustuksen viranhaltijapäätös toimitetaan  yrityksen tukihakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tukihakemukset tehdään tästä linkistä.

Tukihakemuksissa sinua auttaa yritysasiantuntija Minna Kontro 040-5372989 tai minna.kontro@kalajoki.fi