KaSi -maaseutupalvelut vastaa omalta osaltaan yhteistoiminta-alueensa maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittämisestä. KaSi toimii puolueettomana tahona alueellaan, pyrkien ohjaamaan asiakkaan parhaan asiantuntijan tai rahoituslähteen pariin.

Plassin vanhaa rakennusta
Plassin vanhaa rakennusta

Kylätoiminnan kehittämisessä KaSi:n rooli on toimia ohjaavana ja koordinoivana tahona. KaSi toimii linkkinä kylien ja kuntien välillä, järjestäen mm. kyläläisten ja kuntien vastuuhenkilöiden välisiä tilaisuuksia. Yhtenä tavoitteena on aktivoida kylätoimijat omaehtoiseen toimintaan.

Kaikkia kehittämispalveluja tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kylätoimintamäärärahat 2020