KaSi yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta alueellaan.

Toiminta koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia tehtäviä ja palveluita (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010 sekä siihen tehdyt muutokset ja viittaukset muissa säädöksissä).

Tärkeimmät tehtävät:

  • Maataloustukiasioiden neuvonta, koulutus, hakemusten vastaanottaminen, käsittely, hallinnollinen valvonta, maksatuksien valmistelu sekä päätöksenteko
  • Maatilatalouden ohjaaminen ja sopimusten valvonta, lainsäädännön ja valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti
  • Lausunnot muille viranomaisille, laitoksille ja maatalousyrittäjille
  • Tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset

 

Maatalous lukuina KaSi:n yhteistoiminta-alueen kunnissa v. 2015

Kalajoki Alavieska Merijärvi Pyhäjoki Raahe   Siikajoki 
TIloja kpl      330     134     58     104    193     233
Pinta-ala ha    16.814    5.555    2.905    5.049    9.816    19.869
Pinta-ala / tila ha    50,95    41,45    50,08    48,55   50,86    85,28
Lypsylehmiä kpl    3.225    1.393    568     592   1.148     2.042
Muita nautoja    9.858    2.394    937     996   1.702    10.855
Sikoja   16.747     944      0    5.302    905    10.644