KaSi yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta alueellaan.

Toiminta koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia tehtäviä ja palveluita (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010 sekä siihen tehdyt muutokset ja viittaukset muissa säädöksissä).

Tärkeimmät tehtävät:

  • Maataloustukiasioiden neuvonta, koulutus, hakemusten vastaanottaminen, käsittely, hallinnollinen valvonta, maksatuksien valmistelu sekä päätöksenteko
  • Maatilatalouden ohjaaminen ja sopimusten valvonta, lainsäädännön ja valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti
  • Lausunnot muille viranomaisille, laitoksille ja maatalousyrittäjille
  • Tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset

 

Maatalous lukuina KaSi:n yhteistoiminta-alueen kunnissa v. 2015

KalajokiAlavieskaMerijärviPyhäjokiRaahe   Siikajoki 
TIloja kpl     330    134    58    104   193    233
Pinta-ala ha   16.814   5.555   2.905   5.049   9.816   19.869
Pinta-ala / tila ha   50,95   41,45   50,08   48,55  50,86   85,28
Lypsylehmiä kpl   3.225   1.393   568    592  1.148    2.042
Muita nautoja   9.858   2.394   937    996  1.702   10.855
Sikoja  16.747    944     0   5.302   905   10.644