Isoja metalliputkia.

Kalajoen alueella toimii useita elinvoimaisia teollisuusyrityksiä. Metalli-, puu-, ja rakennusteollisuus muodostavat merkittävän osan Kalajoen työpaikoista ja alueen kokonaisviennistä. Näiden toimialojen tukemiseksi olemme lisänneet yrityspalvelun resurssejamme teollisten toimialojen puolella, pyrkimyksenä parantaa yritysten toimintaympäristöä ja mahdollistaa olemassa olevien yritysten kasvu ja uusien teollisten toimijoiden sijoittuminen Kalajoelle.

Teollisten toimialojen toimintaympäristön parantamiseksi tavoitteenamme on tukea yrityksiä sijoittumisessa Kalajoen teollisuusalueille ja Sataman yrityspuistoon. Selvittää jo olemassa olevien yritysten kasvuesteitä sekä löytää ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa kasvuesteiden poistamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi.

Yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien selvittämisellä voimme löytää synergiaetuja, joilla toiminnan materiaalivirtoja, energiataloutta ja työllisyyttä voidaan kehittää ja siten siirtyä kohti entistä kannattavampaa ympäristöystävällisempää toimintaa.

Kalajoen jo toimivien teollisuusalueiden infraa ja näkyvyyttä kehittämällä tavoitteena on luoda yritysten toiminnalle entistä paremmat puitteet. Autamme yrityksiä myös mahdollisissa laajennus projekteissa ja lisärakentamisen suunnittelussa.

Tarjoamme teollisille toimijoille apua muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

  • Kehittämistarpeiden kartoitus
  • Yhteistyöverkoston kasvattaminen
  • Sijoittuminen Kalajoelle, tuotantotilojen kartoitus ja maankäyttö
  • Työvoiman löytyminen ja haku
  • Energiatehokkuuden parantaminen
  • Logistiikan ja materiaalivirtojen kehittäminen
  • Teollisuusalueiden toimintaedellytysten parantaminen
  • Yrityskohtaisten hankkeiden valmistelu
  • Yritysten yhteisten hankkeiden valmistelu

Kun haluat keskustella yrityksesi tulevaisuuden suunnasta

Tulemme olemaan yhteydessä osaan teollisista toimijoista. Toivomme kuitenkin aktiivista otetta myös yritysten taholta, joten ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, mikäli teillä on kehittämistarpeita tai haluatte käydä keskustelua yrityksenne mahdollisista tarpeista tai suunnitelmistanne toiminnan muuttamiseksi.