Suurimmissa Kalajoen yrityspuistoissa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus saada oma maksullinen mainostaulu yhteisiin valaistuihin mainospyloneihin. Erityisesti matkailu- ja nähtävyyskohteita tarjoavat yritykset voivat tietyin edellytyksin saada luvan palvelukohdeopasteiden sijoittamiseen joko Kalajoen kaupungilta tai Tiehallinnolta. Laajasti yleisöä keräävien tapahtumien opastaminen on mahdollista toteuttaa Kalajoen kaupungin luvalla ns. tapahtumataulujen avulla. Tapahtumatauluja on mm. Kalajoen keskustassa, Hiekkasärkkien ja Himangan alueella valtatien 8 varressa.

Yrityspuistojen mainostaulut

Meinalan, Rahvon ja Kannuskylän yrityspuistoissa valtatien 8 varressa sijaitsee valolliset yritysten mainospylonit. Pyloniin on mahdollista päästä mukaan, kun yrityksen toimipiste sijaitsee ko. yrityspuiston alueella. Yritykseltä peritään maksu yrityskohtaisen kyltin toteutus- ja asennuskustannuksista.

Yrityspalvelukeskus vastaa edellä mainituista yritysten mainospylonien paikkojen varauksista, antaa ohjeet taulujen hankkimiseksi ja vastaa taulujen ajantasaisuudesta.

Tapahtumataulut

Valtatien 8 varressa ja Kalajoen matkailukeskuksessa sijaitsee keltaisia putkirunkoisia ns. tapahtumatauluja. Näihin tapahtumatauluihin on mahdollista sijoittaa lyhytaikaisesti tapahtumaopasteita.

Kalajoki Akatemia vastaa tapahtumataulujen varauksista ja ohjeistuksista. Tarkemmat ohjeet löytyvät sivun liitteestä.

Luvanvaraiset palvelukohdeopasteet

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut luvanvaraisista ja virallisista palvelukohdeopasteista (ns. liikennemerkkiopasteet), lisätietoa löytyy tämän sivun linkeistä.

Kalajoen teknisiltä palveluilta saat tarvittaessa apua luvanvaraisten palvelukohdeopasteiden hakemuksen laadintaan. Kaupunki myöntää lupia myös itse palvelukohdeopasteiden sijoittamiseen kaupungin omien kaavateiden varrelle.