Mies piirtää hiekkaan nousevaa tuloskäyrää.

Suunnitelmallisuus on yrityksen kehittymisen perusta. Se myös auttaa yritystä kohtaamaan sen toimintaympäristössä tapahtuvat odottamattomat muutokset.

Liiketoiminnan suunnittelu

Yrityksen toiminnan suunnittelu perustuu kolmeen peruskysymykseen:

  • mikä on palvelulupauksemme asiakkaille; mitä hyötyä tuotteemme ja palvelumme tarjoavat kohdeasiakkaillemme?
  • ketkä ovat ne asiakkaat, joita meidän kannattaa aktiivisesti tavoitella?
  • miten ja millä resursseilla tuotamme palvelumme ja tuotteemme?

Kukin peruskysymys sisältää lukuisan joukon yksityiskohtia, joiden läpikäyntiä kutsutaan liiketoiminnan suunnitteluksi. Kokonaisvaltaisen liiketoiminnan kehittämisprojektin lopputuloksena on yrityksen ja yrittäjän tavoitteita tukeva suunnitelma, joka on dokumentoitu ja kehittämiselle asetetut tavoitteet on mittaroitu. Suunnitelman toteutumista seurataan ja sitä kehitetään systemaattisella liiketoiminnan johtamisella.

Yrityksen kehittäminen

Yksittäisiä kehittämisen kohteita voivat olla esim.:

  • tavoiteltavan brändin määrittely ja sen muodostumisen edellytysten varmistaminen
  • talouden ja rahoituksen suunnittelu, sekä eri rahoitusvaihtoehtojen tunnistaminen
  • markkinoinnin, myynnin, sekä asiakkuuksien hallinnan suunnittelu
  • yrityksen toimintakulttuurin kehittäminen
  • yrityskauppojen suunnittelu

Palvelumme

Järjestämme yrityskohtaista valmennusta yksittäisistä kehittämistoimenpiteistä aina kokonaisvaltaisen strategiatyön toteuttamiseen. Toteutamme myös koulutustilaisuuksia, sekä toimimme yhteyspisteenä verkostomme keskiössä auttaen yrityksiä ja yrittäjiä löytämään kumppaneita kulloiseenkin tarpeeseen.

Varaa aika yritysasiantuntijan tapaamiseen, mietitään yhdessä yrityksen kasvu- ja kehitystoimia askel kerrallaan. Yhteisen keskustelun tavoitteena on auttaa sinua pohdinnoista käytännön toimenpiteisiin. Laita viestiä tai soittele, niin varataan aika suunnittelulle. Olemme joustavasti käytettävissä (myös iltaisin) ja tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteydellä. Palvelut ovat saatavilla myös englanniksi ja venäjäksi.

Ota yhteyttä

Marjakangas Esa
Yrityspalvelupäällikkö
040 1827 041
esa.marjakangas@kalajoki.fi