Vuoden 2021 yritystukien haku on päättynyt! Vuoden 2022 yritysten kehittämistuet tulevat hakuun arviolta maaliskuun 2022 alussa. Silloin voit jättää hakemuksia vuoden 2022 menoihin.

Vuoden 2021 kehittämisavustukset (haku on päättynyt 22.12.2021)

Kalajoen kaupunki myöntää vuonna 2021 kalajokisille (YTJ-järjestelmään merkitty yrityksen kotipaikka Kalajoki) yrityksille tukea erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tukea myönnetään niin kauan kuin varattua määrärahaa (35.000 €) riittää jatkuvan haun perusteella.

Yrityksen kehittämistuet

Yritysten kehittämistukea voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville yrityksille ja alkaville yrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista:

1. Yrittäjän tai yrityksen työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin). Yrittäjien yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla; tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

2. Sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin (myös yrityksen arvonmäärityspalvelut), kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja keksintöjen edistämiseen sekä muihin yrityksen kehittämiseen liittyviin ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin

3. Messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen ja uudistamiseen, esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen sekä muihin markkinointikustannuksiin (ei kuitenkaan yrityksen omien työntekijöiden palkkoihin).

Digiloikka-tuki

Edellä mainittujen tukien lisäksi kehittämistukea voidaan myöntää yrityksen digiloikkaan. Digiloikka-tukea voivat hakea koosta riippumatta kaikki kalajokiset yritykset ja yritys voi jättää digiloikkatukeen useamman hakemuksen, kunnes maksimi tukisumma on myönnetty. Digiloikkatuki on 80 % arvonlisäverottomista toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 640 euroa yritystä kohden seuraavasti:

4. Yrityksen digiloikkaa edistävät hankinnat ja palvelut, yrityksen digitaalisten yritystoiminnassa hyödynnettävien laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaa, niiden käyttöönottoa ja koulutusta sekä tietoturvaa parantavat toimenpiteet. Tukea voi hakea myös digitaalisten kanavien käyttöönoton edistämiseen yrityksen markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Digiloikka-tuki ei ole tarkoitettu yrityksen olemassa olevien nettisivujen uudistamiseen, mutta uudistamiseen voi hakea kohdan 3 mukaista kehittämistukea. Digiloikka-tuki koskee yrityksen nettisivujen toteutusta, mikäli yrityksellä ei ole aiemmin toteutettuja nettisivuja käytössään.

Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijayrityksen kotipaikkana on Kalajoki. Tukea voidaan myöntää vain sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole saatu muuta julkista tukea esimerkiksi hankkeiden kautta. Tukea haetaan kuittien ja maksutositteiden perusteella, perustellen hankintojen merkitys yrityksen kehittämiselle. Tuki haetaan elinkeinopalvelulta sähköisen hakemuslomakkeen avulla.

Hakemuksessa tarvitaan mm. seuraavat tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja tilinumero mihin avustus voidaan maksaa. Hakemus lähetetään sähköisesti.

Elinkeinojohtaja päättää tuen myöntämisestä. Tukipäätökset käsitellään kerran kuukaudessa. Tuki on yritykselle de minimis-tukea. Tuen viranhaltijapäätös toimitetaan  yrityksen tukihakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja julkaistaan kaupungin internet-sivuilla viranhaltijapäätösten kohdalla. Kalajoen kaupunki ilmoittaa maksetut kehittämistuet verottajalle.

Vuoden 2021 haku on sulkeutunut 22.12.2021 klo 23.59!

Tukihakemuksissa sinua auttaa yritysasiantuntija Minna Kontro 040-5372989 tai minna.kontro@kalajoki.fi