Työpaikkoja Vihdoinkin!-kehittämishankkeessa

Mies piirtää hiekkaan nousevaa tuloskäyrää.

Controllerin ja BI-asiantuntijan määräaikaiset työpaikat, Kalajoella tai Kuusamossa

Vihdoinkin! -hanke on Kalajoen, Kuusamon ja Taivalkosken yhteishanke, jossa kehitetään tiedolla johtamista, talousjohtamista, -prosesseja ja -suunnittelua, -raportointia ja visualisointia kohti parempaa ja monipuolisempaa digitaalisen tiedon hyödyntämistä. Tavoitteena on, että tieto palvelee kuntien viranhaltijoita ja kuntapäättäjiä johtamisen eri tasoilla ja välillisesti myös asukkaita. Hanketta rahoittaa valtiovarainministeriö.

Työn kotipaikkana voi olla joko Kuusamo tai Kalajoki, mutta työ edellyttää jonkin verran matkustamista kolmen hankekunnan välillä. Lisäksi mahdollistamme joustavan etätyön ja tarjoamme toimivat työvälineet.

Controller:
Tehtävänä on kehittää hankkeessa mukana olevien kuntien tiedolla johtamista mm. laatimalla digiajan moderneja ylimmän johdon raportointinäkymiä eri toimialoille, automatisoida talousarvioprosessia ja taloustiedon käytettävyyttä sekä kehittää kunnan talouden ja toiminnan seurantaa esim. kustannuslaskennan, mittareiden, investointien takaisinmaksuajan, vaikuttavuusarviointien ym. kautta. Lisäksi kustannusvertailu ja toimialan (kuntakentän) vertailtavan tiedon muodostaminen on olennainen osa työtehtävää.

BI-asiantuntija / Analyst / Analytiikka-asiantuntija:
Tehtävänä on kehittää hankkeessa mukana olevien kuntien tiedolla johtamista mm. kartoittamalla ja kuvaamalla olemassa olevia tietolähteitä eri toimialoilla, suunnitella ja toteuttaa eri palveluiden toimintojen raportointia ja mittarointia ja yhdistää näitä muista tietolähteistä saataviin raportteihin ja mittareihin. Saadut tulokset koostetaan palveluita kuvaaviin johdon työpöytänäkymiin.

Molemmat työtehtävät ovat määräaikaisia 30.9.2021 asti.

Lue tehtävien koko kuvaus: www.kuntarekry.fi ja hae tehtävään, sillä haku päättyy jo 6.1.2020.