Useita työpaikkoja auki hyvinvointipalveluissa

#sometatonni #kalajoki #huikeankaunisluonto

Kalajoen kaupungin hyvinvointipalvelut hakee fysioterapeuttia, toimintaterapeuttia sekä kahta psykiatrista sairaanhoitajaa

Tarkemmat tiedot avoimista työpaikoista. Kaikkiin haku Kuntarekryn kautta.

 

FYSIOTERAPEUTIN sijaisuus terveyskeskuksen kuntoutuspalveluihin ajalle 20.6.- 30.9.2019.

Fysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu osastotyötä, yksilöasiakkaita sekä toimintaa apuvälinepalvelujen parissa. Tehtävän kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Hakemukset Kuntarekryn kautta viimeistään 14.6.2019 klo 14 mennessä. Sijaisuus täytetään heti sopivan työntekijän löytyessä.

Linkki Kuntarekryn ilmoitukseen.

 

TOIMINTATERAPEUTIN sijaisuus ajalle 15.7.2019 – 6.5.2020.

Toimintaterapeutin toimenkuvaan kuuluvat pääasiassa lasten toimintaterapia arvioinnit, lyhyiden toimintaterapiasarjojen toteutus sekä osallistuminen terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmän työskentelyn valmistelutyöhön ja päätöksentekoon. Asiakasryhmä koostuu pääosin lapsista, mutta työhön
sisältyy osittain myös aikuisten toimintaterapiaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on toimintaterapeutin tutkinto ja terveydenhuollon
ammattihenkilöstä annetun lain 559/94 mukainen kelpoisuus. Tehtävä edellyttää hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja.

Hakemus tehdään Kuntarekryn kautta 9.7.2019 klo 16 mennessä.

 

PSYKATRISEN SAIRAANHOITAJAN opintovapaan sijaisuus ajalle 8.8.2019 – 31.3.2020 mielenterveys-ja päihdeyksikkö Osviitassa.

Tarjoamme mahdollisuutta työskennellä moniammatillisessa, kehittyvässä ja asiantuntevassa työyhteisössä. Hakijoilta odotamme joustavuutta, yhteistyötaitoja, muutosvalmiutta, sitoutumista tiimityöhön ja itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, aktiivista ja kuntouttavaa työotetta. Hakijoilta edellytämme päihdetyön kokemusta ja asiantuntemusta.

Pätevyysvaatimuksena on psykiatrinen sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus. Päihdetyön tutkinto katsotaan eduksi.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi 14.6.2019 klo 15 mennessä. Linkki ilmoitukseen tässä.

 

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN toimi mielenterveys-ja päihdeyksikössä 2.9.2019 alkaen.

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee moniammatillisessa tiimissä, osallistuu hoitotyöhön ja sen suunnitteluun sekä kehittämiseen. Hakijoilta edellytetään lasten- ja nuorisopsykiatrista kokemusta. Hakijoilta odotamme joustavuutta, yhteistyötaitoja, muutosvalmiutta ja sitoutumista tiimityöhön ja itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, aktiivista ja kuntouttavaa työotetta.

Pätevyysvaatimuksena on psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Toimen hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi 28.6.2019 klo 15 mennessä  Linkki ilmoitukseen tässä.