Uudistetun Kalajoentien avajaiset 1.10. klo 16-18

Kalajoentie on Kalajoen kaupunkikeskustan tärkein kauppakatu, jonka uudistus on nyt loppusuoralla. Uudistuksen painopistealueina ovat olleet viihtyisyyden lisääminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen.

Nauhaa leikkaamaan sekä puhujiksi saapuvat pääministeri Juha Sipilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Matti Räinä sekä Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Tapahtumassa esiintyy seurakunnan lastenkuoro, Koppis-bändi esittää koko perheen musiikkia, lapset saavat taitella nimmarinsa tai muun kuvan katuliiduilla, on tarjolla suojatie-kasvomaalauksia ja jaetaan heijastimia 200 ensimmäiselle lapselle. Tarjolla myös lohikeittoa 700 ensimmäiselle. Avajaisjuhlaa vietetään kaupungintalon piha-alueella ja Kalajoentien liikenne katkaistaan juhlan ajaksi kaupungintalon läheisyydestä.

 

Kalajoen keskustan kauppakatujakson liikenneympäristön kehittämien – hanke

Uudistusta tarvittiin kaupunkikeskustan palveluiden kehittämissykäyksen käynnistäjäksi ja tuomaan ratkaisu huonoksi koettuun liikenneympäristöön Kalajoentien vaikutusalueella, jonka alueen yritykset kokivat vetovoimaa heikentävänä tekijänä. Kalajoentien kunto oli ajoradan osalta vain tyydyttävä ja tie oli paikoin routinut. Kevyen liikenteen väylien osalta kunto oli heikko ja ne koettiin vaaralliseksi sekä turvattomiksi kevyelle liikenteelle. Pyöräilykaista kulki ajoradan reunassa leventäen ajorataa, jolloin ajonopeudet nousivat ja turvaton ajokaista ei houkutellut pyöräilyyn.

Kalajoentien läheisyydessä on suurin osa keskustaajaman hallinnollisista ja kaupallisista palveluista. Tärkeimpinä tavoitteina olivatkin Kalajoentien vaikutusalueella olevien yritysten kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien parantaminen sekä yritysten toimintaedellytysten ja saavutettavuuden parantaminen. Yleisesti Kalajoentien taajamakuvallinen kehittäminen ja viihtyvyyden lisääntyminen. Erityisen tärkeä tavoite oli myös liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen sekä pysäköintijärjestelyiden selkeyttäminen, etenkin kun liikennemäärät tulevaisuudessa kasvavat. Kaikki edellä mainitut tiehen ja ympäristöön tehtävät toimenpiteet tukevat ajonopeuksien alentamistavoitetta.

Kalajoentien liikennemäärä on kauppakatujaksolla Saarisillan liittymään saakka noin 5 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 150 ajon/vrk. Saarisillan liittymän Pohjankyläntien liittymän välisellä osuudella liikennemäärä on noin 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatie 8:lla Kalajoen keskustan kohdalla liikennemäärä on noin 7 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nyt uudistetun katuosuuden pituus on n. 1,6 km.

 

Uudistuksen toimenpiteitä

  • Kalajoentien ajorataa on kavennettu 6,5 metriin
  • Liittymiä ja suojateitä on rakennettu korotettuina/”sinitöyssyillä” ajonopeuksien laskemiseksi
  • Tieympäristöä on parannettu erottamalla reunatuilla ja kiveyksillä ajorata kevyen liikenteen väylistä, ajoradan reunoihin on rakennettu graniittiset reunakivet
  • Kalajoentien eteläreunalle on rakennettu sekä pysäköintitaskuja että vinopysäköintiä
  • Tonttien pysäköintialueita on erotettu tiestä teräspollari-kettinki –aidalla sekä istutuksin
  • Viihtyisyyttä on parannettu puuistutuksilla
  • Tievalaistus on uusittu
  • Rakennekerroksia on parannettu
  • Esteettömyys on huomioitu mm. ohjaavilla raidoilla suojateiden lähtiessä liittymäkaarelta, suojateiden reunatuen nollaamisella / kiviraidalla ko. kohdalla sekä järjestämällä INVA-pysäköintiruutu Kalajoentien vinopysäköintiin

 

 Viihtyisyys ja turvallisuus uudelle tasolle

”Kalajoentien uudistaminen on ollut olennainen osa kaupunkikeskustan ilmeen ja viihtyisyyden parantamista. Alentuneet ajonopeudet ovat lisänneet merkittävästi jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen turvallisuutta. Kalajoentien uudistaminen yhdessä keskustassa käynnissä olevien muiden hankkeiden kanssa tarkoittaa sitä, että voimakkaasti kasvavan matkailukeskuksen yhteyteen kehittyy tiiviiden yksityisten ja julkisten palveluiden nykyaikainen kaupunkikeskus. Kaupunkikeskuksen palvelut ovat paikallisten asukkaiden lisäksi myös matkailijoiden ja muiden vierailijoiden käytettävissä” kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toteaa.

Puoskari lisää, että ”Kalajoentien peruskorjauksen lisäksi ydinkeskustan viihtyisyyttä ja kaupan toimintaedellytyksiä parantavat kadun kalustaminen ja teemavalaistus, Ventelän vanhan pihapiirin kunnostus, kerrostalototeutukset, kevyen liikenteen verkoston uudistaminen koko keskustan alueella, jokirannan puisto- ja liikennejärjestelyt, museorannan kehittäminen, upouusi kaikenikäisille liikkujille sopiva erittäin tasokas liikuntapuisto ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosan monipuolisimman yhtenäiskoulun toteutus monitoimiareenoineen liikuntapuiston viereen. Näitä toimenpiteitä tulee vielä seuraamaan uusien kaupallisten ja kulttuuripalvelujen toteutus kaupunkikeskustan keskeisimmälle paikalle.”

Kaikista tärkeimpänä ja jo aloitettuna toimenpiteenä jatkuu Kalajoen yrittäjien vetämä keskustan liiketoiminnallista kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä edistävä yrittäjälähtöinen hanke tapahtumineen. Puoskarin mukaan Keskustan toimijoiden yhteistyö on hankkeen myötä noussut aivan uudelle tasolle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Matti Räinä kertoo, että ”Kalajoentien parantamista on suunniteltu jo pitkään. Saneeraustoimenpiteet ovat olleet jo kiireellisiä, mutta toteutus on kaatunut tähän asti etenkin valtion osapuolen heikkoon rahoitustilanteeseen. Nyt vihdoin Kalajoentien saneeraus saatiin toteutettua Kalajoen kaupungin ja valtion hyvällä yhteistyöllä EU osarahotteisena hankkeena. Kaupungin merkittävä panostus oli reunaehto hankkeen toteutumiselle.”

 

Hankkeen toteuttajat ja rahoitus

Hankkeen tiesuunnitelman on laatinut WSP Finland Oy ELY-keskuksen ohjauksessa. Hankkeen urakoitsijana on toiminut Lemminkäinen Oy. Rakennusurakan valvojakonsultti on ollut Infracon Oy. Rakennuttajana on toiminut ELY-keskus. Urakkahinta on noin 1,8 M€ (alv 0%). Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kalajoen kaupunki.

 

Lisätietoja:

Kalajoen kaupunki
Tekninen johtaja
Marko Raiman
Puh. 044 469 1213
mailto:marko.raiman@kalajoki.fi

ELY-keskus
Tienpidon suunnittelu
Risto Leppänen
Puh. 040-5497 325
mailto:risto.leppanen@ely-keskus.fi

ELY-keskus
Toteutus
Markku Tervo
Puh. 0295 038 293
mailto:markku.tervo@ely-keskus.fi