Uusia työpaikkoja kuntoutuksessa

4 uutta tointa Kalajoen kaupungin kuntoutuksessa: 2 fysioterapeuttia, 1 toimintaterapeutti ja 1 puheterapeutti

Kalajoen kaupunki vahvistaa osaamista kuntoutuksessa ja hakee joukkoonsa

1 FYSIOTERAPEUTTIA kotikuntoutukseen
Työn tavoitteena on kotikuntoutuksen kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa. Kotikuntoutuksessa fysioterapeutin tehtävänä on edistää ja vahvistaa ikäihmisen terveyttä, liikkumis- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia hänen omassa elinympäristössään. Osa työstä voi olla vuodeosastolla ja sisältää tarvittaessa myös yksilö- ja ryhmäterapiaa. Kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto.

1 FYSIOTERAPEUTTIA tehostettuun palveluasumiseen
Työn tavoitteena on tukea kuntouttavaa hoitotyötä tehostetussa palveluasumisessa sekä vuorohoitolaisten yksilö- tai ryhmäkuntoutusta. Lisäksi työhön sisältyy avoasiakkaiden yksilö- ja ryhmäkuntoutusta ja apuvälinearvioita. Kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto.

TOIMINTATERAPEUTTIA
Toimintaterapeutin toimi painottuu ensisijaisesti aikuisten toimintaterapiaan. Työ voi sisältää myös lasten toimintaterapiaa hakijan aiemman työkokemuksen ja osaamisvahvuuksien mukaan. Pääpaino työssä on aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden asiakkaiden toimintaterapia-arvioinnissa ja terapiassa. Työ sisältää myös pienapuvälinetarpeen arviointia ja reuma-asiakkaiden ohjausta. Lisäksi toimintaterapeutti on mukana veteraanien kotihoidon suunnittelussa. Keskeisessä roolissa on yhteistyö kuntoutujan lähiverkoston

PUHETERAPEUTTIA
Puheterapia painottuu ensisijaisesti alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen kehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Tämän lisäksi puheterapiapalveluja saavat vuodeosaston potilaat ja sieltä kotiutuneet asiakkaat. Puheterapeutti tekee yhteistyötä kuntoutujan lähiverkoston ja eri ammattihenkilöiden kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin pätevyys (FM).

Odotamme valittavilta henkilöiltä oma-aloitteisuutta, tiimityöskentelytaitoja, innovatiivisuutta ja aitoa kiinnostusta työskennellä asiakkaiden, perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Valittujen on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Avustamme tarvittaessa puolison työpaikan hankinnassa.

Lähetä työhakemus, cv sekä palkkatoiveesi sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 28.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Outi Kalliokoski p. 044 4691 531, outi.kalliokoski@kalajoki.fi.