Sivistyslautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta-avustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin toimijoille. Yleis- ja perusavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat jotka ovat rekisteröityneitä toimijoita ja jotka järjestävät toimintaa paikkakunnalla. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät työryhmät kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Yleis- ja perusavustukset haetaan maaliskuun loppuun mennessä, joko sähköisen palvelun kautta( järjestelmän käyttöönotosta ja käyttökoulutuksesta tiedotetaan helmikuun toisella viikolla) tai ohessa olevalla lomakkeella (löytyy sivun oikeasta laidasta), joka tulee lähettää sähköisesti liitteineen osoitteeseen: kirjaamo@kalajoki.fi

Hakemuksen liitteinä tulee olla yhdistyksen edellisen kauden tarkastettu toimintakertomus sekä tilinpäätös sekä tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden ja myönnetty kohdeavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitteja tai laskua vastaan.

Sivistyslautakunta ottaa huomioon avustusta myöntäessään hakijan toiminnan laadun ja laajuuden sekä kaupungin yleiset avustusohjeet.

Avustushakemus on ladattavissa tai tulostettavissa sivupalkin liitteessä. Toiminta- ja kohdeavustukset toimitetaan sähköisesti liitteineen osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi