Vuoden 2020 urheiluseurojen, nuorisoyhdistysten ja kulttuuri­työtä tekevien järjestöjen, yksittäisten taiteenharjoittajien sekä muiden yleishyödyllisten, rekisteröityjen yhdistysten ja järjestö­jen toiminta-avustukset ovat haettavana 30.4.2020 klo 16 men­nessä. Avustusverkon kautta tehtävät hakemukset avautuvat 17.3. 2020 sen jälkeen, kun sivistyslautakunta on päättänyt avustusten jakoperusteet.

Kalajoen kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avus­tuksia talousarvioon varatuista määrärahoista kaupunginhalli­tuksen hyväksymien avustusohjeiden mukaisesti. Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti Kalajoen kaupungin alueella toimiville yhteisöille ja järjestöille.

Avustushakemuksen liitteenä tulee olla yhteisön tai järjestön toi­mintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja ti­linpäätös. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemukset täytetään osoitteessa www.avustusverk­ko.fi. Sivun oikeassa laidasta löydät urheiluseurojen, yhdistysten ja kohdeavustusten hakulomakkeet , joten voit ennalta tutustua verkossa täytettäviin kysymyksiin. Kalajoen pääkirjastolla opastetaan maaliskuun aikana (18.3. lähtien) sähköisten hakemusten täyttämisessä ja lähettämisessä, keskiviikkoisin klo 12-14. Opastusta ja neuvontaa antaa liikuntaneuvoja.

Poikkeustapauksissa yhdistysten yleisavustushakemukset sekä kohdeavustushakemukset voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse: Kalajoen kaupunki, kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta-avustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin toimijoille. Yleis- ja perusavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat jotka ovat rekisteröityneitä toimijoita ja jotka järjestävät toimintaa paikkakunnalla. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät työryhmät kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Yleis- ja perusavustukset haetaan kaupungin ilmoittaman hakuajan puitteissa sähköisen hakujärjestelmän kautta, jonka löydät verkko-osoitteesta  www.avustusverk­ko.fi.

Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden ja myönnetty kohdeavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitteja tai laskua vastaan. Kohdeavustusta haettaessa täytetään hakemukseen hankkeen yhteyshenkilö sekä liitetään hakemukseen toimintasuunnitelma, joka sisältää kustannuslaskelman.