Käsikirjoitus

Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Tuntiopettajan työsuhde on määräaikainen ja työsopimus tehdään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Hänet otetaan antamaan työsopimuksessa mainittua opetusta.

Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu

  • oppitunnin valmistelu
  • oppitunnin pito
  • oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä
  • osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajainkokouksiin
    1 oppitunti on 45 minuuttia, 1,33tuntia on 60 min

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Tällaista muuta työtä on esimerkiksi näyttelyn tai esitysten valmistelu.

Tuntiopettajan irtisanominen

Määräaikainen työsuhde voidaan lakkauttaa irtisanomalla. Kansalaisopistojen tuntiopettajien molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.
Pääasiallinen syy tuntiopettajan irtisanomiseen on opetustyön loppuminen opiskelijoiden vähyyden vuoksi.

Palkanmaksu ja matkakorvaus

Palkanmaksupäivä on kuukauden 16. päivä. Matkakorvausten maksupäivä on joko palkanmaksun yhteydessä tai kuukauden lopulla. Palkka maksetaan edellisen kuukauden pidetyistä tunneista. Syys- ja kevätlukukauden viimeinen palkka maksetaan, kun päiväkirja on palautettu ja tarkistettu. Päiväkirja tulee palauttaa heti, kun syys- tai kevätlukukauden viimeiset tunnit on pidetty. Sähköistä päiväkirjaa käyttävien pitää muistaa toimittaa tai käydä toimistolla allekirjoittamassa tulostettu päiväkirja. Mikäli opettaja haluaa käyttää sähköisen päiväkirjan ohella myös paperista versiota, siitä tulee ilmoittaa toimistolle.

Matkakorvaukset ovat verotettavaa tuloa syyslukukaudelta 2015 alkaen, lisäinfoa toimistosta.