Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksessa oppilaalle kehittyy valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan koulutukseen. Opinnot eivät pääsääntöisesti edellytä erityislahjakkuutta ko. taiteen alalta.

Kalajoen kansalaisopistossa taiteen perusopetusta järjestetään neljällä eri alalla: kuvataiteessa, teatteritaiteessa, tanssitaiteessa ja musiikissa.

Kalajoen kanslaisopistossa on käytössä taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen, kun 500 oppituntia on suoritettu. Osa opinnoista voidaan korvata ko. ainetta tukevilla opinnoilla.

 

Taito Käsityökoulu

Taiteen perusopetuksen Taito -käsityökoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kädentaidoissa. Ryhmät kokoontuvat koulujen lukausien aikaan. Käsityökoulu lomailee, kun koulut lomailevat. Käsityökoulu Jokisuun entisellä koululla osoitteessa Raahentie 1. Lisätietoja Taito Käsityökoulusta pääse katsomaan Taito Keski-Pohjanmaa -linkistä sivupalkissa oikealla.