Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu ja uusi opetussuunnitelma astuu voimaan uusille ryhmille syksyllä 2018. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa yleisen oppimäärän opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan kumotun määräyksen mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksessa oppilaalle kehittyy valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan koulutukseen. Opinnot eivät pääsääntöisesti edellytä erityislahjakkuutta ko. taiteen alalta.

Taiteen perusopetus Kalajoella

Kalajoen kansalaisopistossa taiteen perusopetusta järjestetään neljällä eri alalla: kuvataiteessa, teatteritaiteessa, tanssitaiteessa ja musiikissa.

Kalajoen kanslaisopistossa on käytössä taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen, kun 500 oppituntia on suoritettu. Osa opinnoista voidaan korvata ko. ainetta tukevilla opinnoilla.

Uuden opetussuunnitelman yleinen oppimäärä muuttuu niin, että perusopintoja on 300h ja teemaopintoja 200h. Yleisessä oppimäärässä säilyy edelleen päättötodistukseen oikeuttava 500h oppituntia.

Taito Käsityökoulu

Taiteen perusopetuksen Taito -käsityökoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kädentaidoissa. Ryhmät kokoontuvat koulujen lukausien aikaan. Käsityökoulu lomailee, kun koulut lomailevat. Käsityökoulu Jokisuun entisellä koululla osoitteessa Raahentie 1. Lisätietoja Taito Käsityökoulusta pääse katsomaan Taito Keski-Pohjanmaa -linkistä sivupalkissa oikealla.