Nuorten kuoro Fermaatti

Musiikintaiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opiskelua. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Opetuksen tavoitteet muodostavat oppijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppijan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opinnot koostuvat pääaine-, sivuaine- ja valinnaisista opinnoista.

Taiteen perusopetukseen kuuluu myös nuorten kuoro Fermaatti. Fermaattia ohjaa Emma Räihälä.

Kansalaisopisto tarjoaa musiikin taiteen perusopetusta viulussa ja pianossa. Kalajoella piano-opetusta antaa Minna-Liisa Kaattari.