Nuorten kuoro Fermaatti

Musiikintaiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opiskelua. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Opetuksen tavoitteet muodostavat oppijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppijan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opinnot koostuvat pääaine-, sivuaine- ja valinnaisista opinnoista.

Taiteen perusopetukseen kuuluu myös nuorten kuoro Fermaatti. Fermaattia ohjaa Soili Autio.

Kansalaisopisto tarjoaa musiikin taiteen perusopetusta viulussa ja pianossa. Himangalla Raumankarin koululla viulunsoiton opettajana toimii Krista Kairaneva ja Kalajoella Pohjankylän koululla piano-opetusta antaa Minna-Liisa Kaattari.

Kansalaisopiston musiikkileikkikoulu kokoontuu Raumankarin koululla keskiviikkoisin. Musiikkileikkikoulussa on tällä hetkellä neljä ryhmää 1 – 5  -vuotiaille lapsille. Musiikkileikkikoulussa opettajana toimii Krista Kairaneva.

Musiikkileikkikoulun aikataulu 2017-2018

keklo 16.30-17.00VauvamuskariRaumankarin kouluKrista Kairaneva
keklo 17.05-17.35PalleromuskariRaumankarin kouluKrista Kairaneva
keklo 17.40-18.10TenavamuskariRaumankarin kouluKrista Kairaneva
keklo 18.15-19.00MuksumuskariRaumankarin kouluKrista Kairaneva