Tanssi on elämyksellistä taidekasvatusta, jossa ajattelu, tunne ja toiminta kohtaavat. Tanssin kautta ihminen voi saada kosketuksen itseensä kokonaisvaltaisesti, tunteiden, elämysten ja kehollisten aistimuksen sulautuessa toisiinsa. Oman kehon tuntemus ja hallinta sekä kehon ilmaisuvoiman säilyttäminen ovat tasapainoisen kehityksen kulmakiviä. Tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin iloa ja elämyksiä sekä luomaan elinikäinen suhde tanssiin ja kulttuuriin.

Kalajoen kansalaisopisto vastaa tanssin taiteen perusopetuksesta Kalajoella. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 500 tuntia on mahdollista suorittaa noin kymmenessä vuodessa, jonka jälkeen opinnoista voi saada päättötodistuksen.

Tanssitaiteen opetusryhmiä lukuvuonna 2020-2021 on yhteensä 12. Tanssiryhmät ovat 5-vuotiasta alkean 15-vuotiaisiin saakka.

Käytäntöjä tunneilla

Tunneilla on hyvä pitää mukana juomapulloa, vesi. Joustavat, tanssiin soveltuvat vaatteet. Oman opettajan ohjeiden mukaan paljaat jalat, jarrusukat tai tossut. Hiukset napakasti kiinni. Kellot ja korut pois tunnille tultaessa.

On kohteliasta ilmoittaa poissaoloista, omalle opettajalle, sovitusti.

Kaikki opiskelijat on vakuutettu tanssituneilla tapahtuvien tapaturmien varalta. Opettajan vastuu opiskelijoista rajoittuu opetusaikaan ja opetustilaan (sali). Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin. Kalajoen kansalaisopisto ei vastaa pukuhuoneisiin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista.