Kalajoen kansalaisopiston satumetsän festarien teatteri-ilmaisun ryhmä.

Teatteritaiteen opetus on oivalluksia ja kokemuksia tuottava, luova ryhmäprosessi, joka edetessään suuntautuu esittäviin taiteisiin ja teatteriin. Opetuksen lähtökohta on taidekasvatuksellinen. Oppiminen pohjautuu oppilaiden omakohtaisiin havaintoihin, kokemuksiin ja elämyksiin sekä kirjoitettuun tekstiin, joita työstetään teatterin, draaman, leikkien ja ilmaisuharjoitusten keinoin.

Teatteritaiteen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille teatteritaiteen tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovuutta, ajattelutaitojen kehittymistä, emotionaalista ja esteettistä kasvua sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä. Teatteritaide on toiminnan kielen oppimista, ei koskaan näytellä vaan toimitaan ja näytetään.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 500 tuntia on mahdollsita suorittaa noin kuudessa vuodessa, jonka jälkeen opinnoista voi saada päättötodistuksen.