Kalajoen kaupunginkirjaston käyttösäännöt 1.6.2017 alkaen.

 

Tiekkö-kirjastojen käyttösäännöt

Tervetuloa Tiekkö-kirjastojen käyttäjäksi. Tiekkö-kirjastoja ovat Alavieskan kunnankirjasto, Kalajoen kaupunginkirjasto, Merijärven kunnankirjasto, Nivalan kaupunginkirjasto, Oulaisten kaupunginkirjasto, Sievin kunnankirjasto ja Ylivieskan kaupunginkirjasto.

Tiekkö-kirjastojen kokoelmia, palveluja ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.

Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).

 

Tiekkö-kirjastojen asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Tiekkö-kirjastojen (myöh. kirjaston) toimipisteet ovat kaikille avoimia. Kirjaston toimipisteiden aukioloajat sekä Kalajoen, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjastojen toimipisteissä ja kotisivuilla sekä Tiekkö-verkkokirjastossa.

Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteet ja avoin (WLAN) tietoverkko. Kirjasto ei vastaa kirjastossa käytetyn välineistön tai avoimen verkon käytöstä aiheutuneista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Osassa kirjastoja on vuokrattavia tiloja tilaisuuksien järjestämistä varten. Kirjastotoimenjohtajalla / kirjaston johtajalla on oikeus antaa vuokrattava tila maksutta käyttöön kirjastopalveluja tukevalle toiminnalle kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin. Kirjastoissa olevien tilojen ja laitteiden käytöstä on erilliset ohjeet ja säännöt, jotka löydät kirjastojen omilta kotisivuilta.

 

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

Asiakas saa kirjastokortin täytettyään hakemuslomakkeen, johon merkityt tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin, jonka rekisteriseloste on nähtävissä kirjastojen kotisivuilla. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella. Vajaavaltaiselta henkilöltä ja yhteisölainaajalta vaaditaan vastuuhenkilön sitoumus. Asiakkuutta varten asiakkaan tai vastuuhenkilön on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella sekä ilmoitettava henkilötunnuksensa ja yhteystietonsa.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa lainatuista aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta.

PIN-koodin ja kirjastokortin avulla asiakas voi muun muassa uusia lainoja ja varata aineistoa verkkokirjastossa. Asiakas saa PIN-koodin esittämällä kirjastokortin tai todistamalla henkilöllisyytensä. PIN-koodia ei anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille. Laina-ajat ja lainamäärärajoitukset löytyvät käyttösääntöjen lopusta.

Kirjastoautoissa, siirtokokoelmissa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja. Lainan voi uusia 6 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Uusimisessa on rajoituksia joidenkin aineistoryhmien osalta. Kirjastoissa noudatetaan elokuvien ja pelien lakisääteisiä ikärajoja.

Aineistoa voi varata kirjastossa tai verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 7 vuorokauden kuluttua saapumisilmoituksen lähetyksestä. Ellei tarvittava aineisto löydy kirjaston kokoelmista, sen voi kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukopalvelumaksut ja maksu noutamattomasta varauksesta löytyvät käyttösääntöjen lopusta.

 

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava tai uusittava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautuvat seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.

Eräpäivät ilmoitetaan verkkokirjastossa ja eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 3 vrk ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta. Kirjasto lähettää asiakkaalle maksullisen huomautusilmoituksen, ensimmäisen 10 vrk:n ja toisen 20 vrk:n kuluttua eräpäivästä. Mikäli aineisto on palauttamatta 50 vrk:n kuluttua eräpäivästä, lähetetään asiakkaalle lasku. Myöhästymismaksut alkavat kertyä 10 päivää eräpäivän jälkeen. Maksut ilmoitetaan käyttösääntöjen lopussa.

 

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjastohenkilökunnalla on oikeus pyytää häiritsevää asiakasta poistumaan kirjastosta ja pyyntöä on toteltava välittömästi. Kirjaston tilat ovat julkista tilaa, jota voi käyttää vain kirjastopalvelujen käyttötarkoituksen mukaisesti. Muu tilojen käyttö on anottava kirjastotoimenjohtajalta / kirjaston johtajalta.

 

Maksuttomat ja maksulliset palvelut

Asiakkaalle on maksutonta kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Huomautus- ja myöhästymismaksut tulee maksaa kirjastossa asioidessa.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä korvaushinta. DVD-, BluRay- ja CD ROM –levyjä ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla, vaan nämä korvataan kirjaston määräämällä korvaushinnalla.

 

Lainauskielto

Maksamattomat maksut ja korvaukset jäävät asiakkaalle velaksi. 15 € ylittävät velat ja laskutettu aineisto aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palaut-taessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan kertyneet maksut. Asiakas voi maksaa huomautus- ja myöhästymismaksut mille tahansa Tiekkö-kirjastolle kirjastossa asioidessaan.

 

Kirjaston käyttökielto

Kirjastotoimenjohtaja / kirjaston johtaja tai hänen sijaisensa voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (enintään 30 vrk), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

 

Maksut, laina-ajat ja lainamäärärajoitukset

 

Maksut

Sääntöhinta
Huomautuskirjeiden lähetysajat ja laskutuslisä sekä perintäkulut asiakkaalle:
1. muistutus 10 vrk eräpäivästä 1,50 €
2. muistutus 20 vrk eräpäivästä 2 €
Lasku 50 vrk eräpäivästä.
Kuntakohtainen laskutuslisä ja perintämenettely.
1,50 €
2 €
Kuntakohtainen laskutuslisä ja perintäkulut.
Myöhästymismaksut:
Maksut alkavat kertyä 10 vrk eräpäivästä. Kaikilla aineistoilla on sama maksu: 0,10 €/ kpl/ vrk.
Alle 15-vuotiailta peritään vain huomautusmaksu.
0,10 €/kpl/vrk
Lainauskielto:
Lainauskiellon raja on 15 €.
Laskutetusta aineistosta seuraa lainauskielto.
15 €
Varausmaksu Tiekkö-kirjastojen aineistosta0 €
Varatun aineiston karhuaminen: 0 €. Huomautuskirje lähetetään heti eräpäivän jälkeen0 €
Noutamatta jäänyt varaus: Noutoaika 7 vrk ja kirjastoautossa 15 vrk1 €
Ensimmäinen kortti maksuton
Uusittava kirjastokortti 1 €
0 €
1 €
Kaukolaina 0 € + lähettävän kirjaston mahdollinen lasku noin 5-10 €0 € +lähettävän kirjaston lasku
Kaukolainat toiselle kirjastolle0 €
Kaukolainakopiot. Tulosteen hintaTulosteen hinta
Eräpäivämuistutus 0 €0 €

Laina-ajat ja määrärajoitukset Tiekkö-kirjastoissa

Laina-ajat:
kirjat / äänikirjat4 viikkoa
lehdet2 viikkoa
cd-levyt2 viikkoa
romput / pelit2 viikkoa
videot1 viikko
pikalaina1 viikko
nopeakiertoinen2 viikkoa
Kirjastoautojen laina-ajatkirjastokohtaisesti
Uusimiskerrat6 kertaa
Varausten määrä25 kpl
Lainamäärät aineistolajeittainmax.
kirjatsuositus 100 kpl
äänikirjat10 kpl
lehdet50 kpl
videotallenteet (dvd, vhs, bluray)10 kpl
cd-levyt20 kpl
LP-levyt10 kpl
pelit (romput ja konsolipelit)5 kpl