Kalajoen kaupunginkirjasto tekee yhteistyötä Kalajoen koulujen ja päiväkotien kanssa. Kalajoen peruskoulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä.

Tiedonhaun opetus ja kirjavinkkaus

Kirjasto järjestää koululuokille kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta. Muille kuin yhteistyösuunnitelmassa mainituille luokka-asteille opetusta ja vinkkauksia järjestetään resurssien mukaan.

Mikäli haluat luokallesi tiedonhaun opetusta tai kirjavinkkausta, varaathan ajan hyvissä ajoin, mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua aikaa. Seuraavan lukukauden vierailuja voi suunnitella ja sopia kirjaston kanssa jo edellisellä lukukaudella. Mitä aiemmin tiedonhaun opetukset ja kirjanvinkkaukset on sovittu, sitä helpompi kirjaston on niihin valmistautua.

Ryhmien lainauskäynnit

Koululuokat ja päiväkotiryhmät ovat tervetulleita lainaamaan kirjoja myös aamulla ennen kirjastojen avaamista. Vierailuaikoja voi varata kirjaston asiakaspalvelusta, myös puhelimitse ja sähköpostilla. Lainauskäynnit onnistuvat lyhyelläkin varoitusajalla.

Koulusarjat

Kirjastossa on koululuokkia varten lainattavissa koulusarjoja, joissa on samaa kirjaa useita kappaleita samanaikaisesti luettavaksi. Koulusarjat lainataan luokan/koulun yhteisökortille. Lisäkappaleita voidaan tarvittaessa tilata muista kirjastoista. Opettaja voi ehdottaa kirjastolle tietyn koulusarjan hankkimista.

Kalajoen kaupunginkirjaston koulusarjat: 1.-6. luokille, 7.-9. luokille ja lukiolle. Luokkajako on suuntaa-antava.

Suurin osa koulusarjoista sijaitsee pääkirjastossa, josta opettajat voivat käydä niitä lainaamassa. Jos haluat noutaa koulusarjan Himangan kirjastosta tai kirjastoautosta, ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun (Pääkirjasto: kirjasto@kalajoki.fi, 044 4691 289, Himangan kirjasto: himangan.kirjasto@kalajoki.fi, 044 4691 858).

Useampi koululuokka samassa koulussa voi lukea samaa koulusarjaa peräkkäin eikä sitä tarvitse välissä palauttaa kirjastoon. Kun koulusarjaa ei enää tarvita, se pyydetään palauttamaan mahdollisimman pian kirjastoon muiden luokkien lainattavaksi.

Kirjapaketit

Opettajat voivat pyytää kirjaston henkilökuntaa keräämään luokkiin valmiita kirjapaketteja oppitunnilla käsiteltävistä aiheista. Kirjapaketin voi noutaa kirjastosta tai kirjastoauto voi toimittaa paketin koululle, jos kirjastoautolla on siellä pysäkki. Kirjapaketit kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta kirjoja ehditään tarvittaessa tilata muista kirjastoista.

Kirjapaketteja ei ole tarkoitettu korvaamaan luokkien vierailuja kirjastossa tai kirjastoautossa. On tärkeää, että oppilaat pääsevät myös itse valitsemaan luettavaa ja kirjaston käyttö tulee heille tutuksi.

Lukudiplomi

Kalajoen kouluissa on mahdollisuus Kirja Kantaa -lukudiplomin suorittamiseen. Kaikki tiedot lukudiplomista ja sen suorittamisesta löytyvät Lukudiplomi-sivulta.

Muu yhteistyö

Koululuokat ovat tervetulleita tutustumaan kirjaston tiloissa järjestettäviin näyttelyihin ja tapahtumiin. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kouluille tuoda esille omia teoksiaan. Kirjasto ottaa myös vastaan ehdotuksia muusta yhteistyöstä.

Kalajoen pääkirjaston yhteyshenkilö koulujen ja kirjaston yhteistyössä:

Anne Tihinen (alakoulu ja yläkoulu)
kirjastonhoitaja
puh. 044 4691 290
sähköposti: anne.tihinen@kalajoki.fi

Annika Häyrynen (toisen asteen oppilaitokset)
informaatikko
puh. 044 4691 327
sähköposti: annika.hayrynen@kalajoki.fi

Himangan kirjaston yhteyshenkilö koulujen ja kirjaston yhteistyössä:

Aino-Marja Rovio
kirjastonhoitaja
puh. 044 4691 860
sähköposti: aino-marja.rovio@kalajoki.fi

Kirjastoauton yhteystiedot:

puh. 044-4691417
sähköposti: kirjasto@kalajoki.fi (pääkirjaston asiakaspalvelun sähköposti)