Kirja kantaa -lukudiplomi on alueellinen lukudiplomivaihtoehto Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Sievin ja Ylivieskan peruskoulujen 1.-9. luokille.

Kirja kantaa -lukudiplomissa on vuosittain luokilla 1 – 9 mahdollisuus suorittaa kyseisen luokan lukudiplomi. Jokaisen luokan lukudiplomi on oma itsenäinen suorituksensa.

Vuosittain suoritettavan lukudiplomin lisäksi on mahdollisuus suorittaa laajempia kirjallisuusdiplomeita. Kun oppilas on suorittanut lukudiplomin kaikilla luokilla 1 – 6, oppilas on saavuttanut 1.- 6. luokkien kirjallisuusdiplomin, ja vastaavasti suoritettuaan lukudiplomit kaikilla luokilla 7- 9 oppilas on saavuttanut 7.- 9. luokkien kirjallisuusdiplomin.

Diplomissa luettavat kirjat valitaan oheisten kirjalistojen perusteella. Tarkemmat ohjeet luettavien kirjojen lukumäärästä ja valinnasta löytyvät oheisista oppilaiden ohjeista.

On hyvä, jos koulut/luokat ilmoittavat lukudiplomin käyttöönotosta omaan kirjastoonsa. Tällöin kirjastot voivat paremmin varautua palvelujen kysyntään ja seurata kokoelmiensa diplomikirjojen saatavuutta ja riittävyyttä. Kirjastoissa voidaan myös varautua vinkkaamaan lukudiplomikirjoja. Ilmoituksen lukudiplomin käyttöönotosta voi tehdä esimerkiksi sähköpostitse kotikunnan kirjastoon.

Lukudiplomia pyritään kehittämään edelleen, ja palaute lukudiplomista on jatkuvasti tervetullutta.

Lukudiplomin tavoitteet

Lukudiplomi tukee lukutaidon kehittymistä.

Lukudiplomin tavoitteena on

  • herättää ja ylläpitää lukuharrastusta sekä tarjota kiinnostavaa luettavaa lapsille ja nuorille
  • kehittää lukutaitoa
  • tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin ja ohjata lukemista monipuoliseen kirjallisuuteen
  • antaa elämyksiä ja herättää tunteita
  • kartuttaa yleissivistystä ja antaa valmiuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen

Taito ymmärtää ja käyttää painettua sanaa ja kuvaa eli toiminnallinen lukutaito vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään ja menestykseen kouluaikana ja myös myöhemmin elämässä. Se vaikuttaa niin koulussa, työssä, aikuiskoulutuksessa kuin vapaa-aikanakin. Tarjoamalla kiinnostavaa ja koskettavaa luettavaa luodaan mahdollisuuksia toiminnallisen lukutaidon kehittymiseen.

Lukutaito kehittyy lukemalla, ja hyvän lukutaidon voi saada vain lukemalla paljon. Monipuolinen lukeminen laajentaa sanavarastoa ja kehittää lukijan ilmaisukykyä. Hyvä luku- ja ilmaisutaito kasvattavat myös lapsen itsetuntoa.

Lukeminen antaa elämyksiä, herättää tunteita ja kehittää mielikuvitusta. Kirjat auttavat ymmärtämään sekä omia että muiden tunteita. Siten lukeminen antaa valmiuksia myös sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Kirjat – myös kaunokirjalliset teokset – sisältävät paljon tietoa. Lukemalla voi tutustua eri aikakausiin, maihin ja maanosiin. Kirjalistoilla on niin kotimaista kuin käännettyäkin kirjallisuutta, ja myös paikallisuus on pyritty huomioimaan.

Lukudiplomi innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Tavoitteena on innostaa myös niitä, jotka eivät lue lainkaan tai jotka lukevat hyvin vähän. Ennen kaikkea lukudiplomilla halutaan antaa lukijalle iloa ja myönteisiä kokemuksia ja näin edistää jatkuvan lukuharrastuksen viriämistä.

Lukudiplomin taustaa

Kirja kantaa -lukudiplomi on suunniteltu Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Sievin ja Ylivieskan peruskoulujen käyttöön. Se on tarkoitettu etenkin niitä kouluja ja luokkia varten, joilla lukudiplomi ei vielä ole ollut käytössä. Alueella on käytössä myös muita kunnallisia tai koulukohtaisia lukudiplomeita.

Kirja kantaa -lukudiplomi on tuotettu LEADER+ -ohjelmaan kuuluvassa Alueellinen lasten- ja nuortenkirjastonhoitaja -hankkeessa. Hankeyhteistyössä ovat mukana Kirja kantaa, tarina tukee -kirjastot eli Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Sievin ja Ylivieskan kunnalliset kirjastot.

Kirja kantaa -lukudiplomin pohjana on ollut Hämeenlinnan lukudiplomi Nuorten Pakki, jota Hämeenlinnan lukudiplomin suunnittelijoiden ja tekijöiden luvalla on käytetty pohjana Kirja kantaa -lukudiplomia kehitettäessä. Esimerkiksi Nuorten Pakin Tehtäväpankkia on hyödynnetty lähes sellaisenaan. Lukudiplomin sisältöön ovat vaikuttaneet myös monet muut lukudiplomit. Esimerkkeinä voi mainita mm. Lukukettu-kirjallisuusdiplomin ja Lukemalla lentoon -lukudiplomin sekä alueella jo käytössä olleet kuntien ja koulujen lukudiplomit.

Lukudiplomia on kehitetty yhteistyössä alueen kirjastoväen ja koulujen opettajien kanssa. Opettajien ja kirjastoväen työpanos ja vaikutus on ollut merkittävä etenkin kirjalistojen sisältöä kehitettäessä. Alueen tarpeet, paikallisuus ja kirjastojen kokoelmat on otettu huomioon lukudiplomin sisällössä.

Lukudiplomia pyritään kehittämään myös jatkossa, ja palaute lukudiplomista on tervetullutta. Lukudiplomia koskevan palautteen voi toimittaa johonkin alueen kunnallisista kirjastoista.

Lukudiplomin materiaalien tekijänoikeudet

Lukudiplomiaineistoa voi vapaasti tulostaa ja monistaa lukudiplomikäyttöön. Tehtävä-, suoritus- ja todistuspohjia saa soveltaa ja muokata tarpeen mukaan. Jos sisältöön ja muotoon tehdään merkittäviä muutoksia, pohjien ylä- ja alatunnisteita on hyvä myös muuttaa todellisuutta vastaavaksi. Ylä- ja alatunnisteiden tiedot on syytä poistaa, jos suorituksessa käytetyt lukulistat poikkeavat merkittävästi käytössä olevasta Kirja kantaa -kirjalistasta.

Kirja kantaa -lukudiplomin pohjana on ollut Hämeenlinnan lukudiplomi Nuorten Pakki, jota Hämeenlinnan lukudiplomin suunnittelijoiden ja tekijöiden luvalla on käytetty pohjana. Lukudiplomin sisältöön ovat vaikuttaneet myös monet muut lukudiplomit. Jos Kirja kantaa -lukudiplomia käytetään Kirja kantaa -alueen ulkopuolella sellaisenaan tai siitä muokataan omia versioita, kuulemme siitä mielellämme. Pyydämme ilmoittamaan asiasta Kalajoen kaupunginkirjastoon.