Tältä sivulta löytyvät lukudiplomin suoritusohjeet ala- ja yläkoulun oppilaille.

 

Lukudiplomin suoritusohjeet 1. – 6. luokkien oppilaille

Lue vuoden aikana luokan lukudiplomiin tarvittavat kirjat, tee jokaiseen lukemaasi kirjaan liittyvä tehtävä ja anna se hyväksyttäväksi omalle opettajallesi.

1.-2. luokat: Lue vuoden aikana lukudiplomia varten 5 – 6 kirjaa. Lukudiplomin osaksi hyväksytään myös yhdessä luettuja, esimerkiksi opettajan tai vanhemman lukemia kirjoja. Yhdessä luettuja kirjoja voi 1. ja 2. luokalla olla kaksi. ·

3.-4. luokat: Lue vuoden aikana lukudiplomia varten 6 – 7 kirjaa. Lukudiplomin osaksi hyväksytään myös luettuja kirjoja. Luokilla 3 – 4 voi olla yksi esimerkiksi opettajan tai vanhemman lukema kirja. ·

5.-6. luokat: Lue vuoden aikana lukudiplomia varten 7 – 9 kirjaa. Lukudiplomin osaksi hyväksytään myös luettuja kirjoja. Luokilla 5 – 6 voi olla yksi esimerkiksi opettajan tai vanhemman lukema kirja.

Valitse kirjoja diplomilistoilta mahdollisimman monesta eri pääryhmästä. Jokaisesta lukudiplomiin luetusta kirjasta teet siihen sopiva tehtävä. Tehtävistä sovitaan opettajan kanssa. Merkitse kirjalistaan jo lukemasi kirjat (esim. alleviivaa kirjan nimi ja kirjoita perään millä luokalla olet sen lukenut. Toisella luokalla valitse listalta muita kirjoja.

Kirjoista ei järjestetä varsinaisia kokeita. Tehtävä voi olla esimerkiksi piirtämistä, kirjoittamista, keskustelua, esitelmiä, esittämistä. Tarkempia ohjeita tehtävistä saat opettajaltasi. Opettajasi hyväksyy allekirjoituksellaan tehtäväsi.

Lukudiplomin lukuvuoden aikana suorittaneet saavat diplomin päätöstilaisuuksissa, esimerkiksi tilaisuudessa, jossa jaetaan muutkin harrastediplomit ja -palkinnot. Säilytä hyväksytyt tehtävät ja aiemmin saamasi diplomit hyvässä järjestyksessä, esimerkiksi kansiossa muovitaskuissa, 1. – 6. ja 7. – 9. luokkien ajan.

Voit suorittaa myös alempien luokkien lukudiplomeita. Ylempien luokkien diplomeita et voi suorittaa etukäteen. Kuudennen luokan päättyessä saat 1. – 6. luokkien kirjallisuusdiplomin, jos olet suorittanut lukudiplomin kuutena kouluvuotena.

Ohjeet PDF-muodossa voit ladata tai tulostaa tästä:
Lukudiplomi Oppilaan ohjeet

Tiedostossa mukana myös tavutetut ohjeet sekä tehtäväehdotuksia.

 

Lukudiplomin suoritusohjeet 7. – 9. luokkien oppilaille

Lue vuoden aikana kahdeksan kirjaa. Valitse viisi kirjaa lukudiplomilistojen eri pääryhmistä ja kolme kirjaa vapaavalintaisesti mistä tahansa pääryhmästä.

Tee jokaiseen lukemaasi kirjaan liittyvä tehtävä ja anna se hyväksyttäväksi opettajallesi. Sovi suoritettavista tehtävistä ja suoritustavasta opettajasi kanssa. Jos tehtävinä käytetään oheisia tehtäväehdotuksia, on tavoitteena, että teet samanlaisen tehtävän vain kerran yläasteen aikana. Kirjoista ei järjestetä varsinaisia kokeita. Tehtävä voi olla myös keskustelua, esitelmiä, esittämistä. Tarkempia ohjeita lukudiplomin suorittamisesta saat opettajaltasi. Opettajasi hyväksyy allekirjoituksellaan tehtäväsi.

Säilytä hyväksytyt tehtävät ja aiemmin saamasi lukudiplomit hyvässä järjestyksessä, esimerkiksi kansiossa muovitaskuissa, 1. – 9. luokkien ajan.

Yhdeksännen luokan päättyessä saat 7. – 9. luokkien kirjallisuusdiplomin, jos olet suorittanut lukudiplomin yläasteella kolmena (koulu)vuotena.

Voit suorittaa myös alempien luokkien diplomeita. Ylempien luokkien diplomeita et voi suorittaa etukäteen.