Kalajoki Akatemian kulttuuripalvelut toimii kulttuuritapahtumien tuottajana sekä kulttuuritoimintaa toteuttavien yritysten, yhdistysten, yhteisöjen sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyökumppanina.

Kulttuuripalveluiden keskeinen tehtävä on edesauttaa kuntalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen, henkiseen virkistymiseen, elämyksellisyyteen ja virikkeelliseen toimintaan. Taidekasvatuksen sekä monipuolisen kulttuurisen toiminnan avulla tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun, henkiseen kasvuun sekä omien taiteellisten ominaisuuksiensa löytämiseen ja kehittämiseen.

Kalajoki Akatemian kulttuuriopisto tarjoaa Kalajoella keskiasteen oppilaitoksissa opiskeleville nuorille mahdollisuuden kaksi kertaa viikossa ohjattuun taiteen harjoittamiseen tanssissa, teatteri-ilmaisussa sekä musiikissa.

  • Taidekasvatus
  • Henkisen hyvinvoinnin edistäminen
  • Kulttuuritapahtumien tuottaminen
  • Kulttuurimatkailu
  • Museo – ja perinnetyö