Kulttuuripalveluiden keskeinen tehtävä on edesauttaa kuntalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen. Taidekasvatuksen sekä monipuolisen kulttuurisen toiminnan avulla tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun, henkiseen kasvuun sekä omien taiteellisten ominaisuuksiensa löytämiseen ja kehittämiseen.

  • Taidekasvatus
  • Henkisen hyvinvoinnin edistäminen
  • Kulttuuritapahtumien tuottaminen
  • Kulttuurimatkailu
  • Museo – ja perinnetyö