Tervetuloa Kulttuurimatkailusta hyvinvointia -hankkeen sivuille.

Alueellisen Kulttuurimatkailusta hyvinvointia -hankkeen (KUMA) tavoitteena on kehittää Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kulttuurimatkailua. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

Tuomme yhteen matkailun, kulttuurin ja taiteenalan toimijoita. KUMA-hanke tekee yhteistyötä ja luo kulttuurimatkailuverkostoa kuntarajojen yli, mutta myös erilaisten toimijoiden välillä. Mukana ovat kuntien kulttuuripalvelut, kotiseutuyhdistyksiä, muita yhdistyksiä, matkailuyrityksiä ja -yhdistyksiä, taiteilijoita ja taiteenalan toimijoita. Voidaankin puhua jopa alueellisesta kulttuurimatkailun ekosysteemistä.

Tule mukaan kehittämään kulttuurimatkailua. Luodaan yhdessä rikas ja elävä kulttuurimatkailuverkosto!

 • Ota yhteyttä projektipäällikkö Merja Nevalaiseen (yhteystiedot oikealla, mobiilissa alla).
 • Työpajojen teemat, hankkeen tavoitteet ja tapahtumat löytyvät alta.
 • Tapahtumakalenteri (sivuilla oikealla, mobiilissa alla).

Mitä on kulttuurimatkailu?

Kulttuurimatkailu-hankkeen tavoitteita

Miten hanke toimii

Tulevien työpajojen teemoja

Hankkeessa tapahtuu

Hanketiedot

Mitä on kulttuurimatkailu?

Kulttuurimatkailu on nouseva trendi kansallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuurimatkailu on yksi nopeimmin kasvavista matkailun osa-alueista, 15 % vuosittain. Kulttuurimatkailu on myös yksi Business Finlandin matkailun kehittämisen teemoista.

Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö, taiteen alat, museot, taide- ja kulttuuritapahtumat sekä paikallinen elämäntapa. Kulttuurimatkailun kulttuurisisältö voi olla esimerkiksi esittäjien osalta kansainvälinen, mutta sen ympäristö, lisäelementit, esitystapa jne. kommunikoivat suomalaisuutta tai saavat vaikutteensa suomalaisuudesta.

Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja, ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin.

(Lähde: Business Finland / kulttuurimatkailu.)

KUMA-hanke ottaa huomioon kestävän matkailun ja kestävän kehityksen osa-alueet kehittämistyössään:

 • kulttuurinen kestävyys
 • sosiaalinen kestävyys
 • ekologinen kestävyys
 • taloudellinen kestävyys

Kulttuurimatkailu-hankkeen tavoitteita

 • kuntarajojen yli toimiva elävä ja rikas kulttuurimatkailuverkosto
 • alueen kulttuurimatkailun näkyvyyden lisääminen
 • kulttuurimatkailupalvelujen ja -tuotteiden markkinapotentiaalin ja markkinakelpoisuuden lisääminen
 • uusien kulttuuri- ja elämystuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • synnyttää luovilta aloilta uusia sisältöjä matkailutuotteisiin
 • edistää luovien alojen ja matkailun välistä yhteistyötä
 • digiosaamisen kehittäminen, myös palveluiden löytymisen parantamiseksi
 • alueellinen verkkopohjainen kulttuurimatkailukartasto
 • lisätä kulttuurin hyödyntämistä kuntien omassa hyvinvointityössä
 • maaseudun elävöittäminen

Miten hanke toimii

Avoimet työpajat ja sisältökoulutusta

Kulttuurimatkailu-hanke järjestää asiantuntijavetoisia työpajoja ja sisältökoulusta. Työpajoihin voi osallistua kulttuuripalveluiden ja yhdistysten toimijoita, kulttuurialan yrittäjiä, matkailuyrittäjiä, taiteenalan toimijoita ja muita kulttuurialan ja matkailualan toimijoita.
Työpajoja ja asiantuntijoiden vetämiä valmennuksia järjestetään mm. kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseksi, tuotteistamiseksi, tarinallistamiseksi, digiosaamisen lisäämiseksi sekä laadun kohottamiseksi.
Työpajoista tiedotetaan erikseen. Ota yhteyttä projektipäällikköön, jos haluat tiedotuslistalle.

Kuntien työryhmät

Kunkin hankealueen kunnan oma työryhmä vie opittuja asioita ja kehittämisen alla olevia teemoja oman kunnan alueella eteenpäin, projektipäällikön avustuksella. Yhteistyötä myös kuntarajojen yli lisätään kaiken aikaa.

Sisällöstä

KUMA-hanke lähtee toiminnassaan liikkeelle kehittämällä olemassa olevia ja uusia kulttuurireittejä alueelle ja kuntiin. Näitä voivat olla pidemmät pyöräilyreitin kulttuurikohteissa ja kylillä, kulttuurireitit maastossa, sekä erilaiset omatoimiset ja opastetut kulttuurikävelyt keskustoissa ja kyläpinnassa.
Tavoitteena on lopulta koota reitit ja kohteet hankeaikana alueelliseen kulttuurimatkailukartastoon.

Hankeaikana (30.9.2024 saakka) tehdään paljon muutakin kulttuurimatkailun kehittämistyötä, esimerkiksi tuomalla luovien alojen, taiteen ja matkailun toimijat yhteen, ja synnyttämällä luovilta aloilta lisää sisältöä matkailuun.

Tulevien työpajojen teemoja

 • Kestävä kulttuurimatkailu
 • Kulttuurireitit ja kulttuurikävelyt
 • Elävä eli aineeton kulttuuriperintö
 • Taidesisältöinen kulttuurimatkailu
 • Digitaidot
 • Virtuaalimuseot
 • Tuotteistaminen ja tarinallistaminen
 • Palvelumuotoilu
 • Elämyspalvelut ja uudet kulttuuripalvelut
 • Yhteinen tapahtumatuotanto

Hankkeessa tapahtuu

Työpajat ja tapahtumakalenteri tulossa loppuvuoden aikana.

Lähikuvassa kaksi vanhaa kompassia.

 

Hanketiedot

Hankeaika

1.4.2022 – 30.9.2024.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto). Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 217201,00 €. Rahoitus on 100 % tälle yleishyödylliselle hankkeelle. Se käytetään palkkoihin ja ostopalveluihin sekä yleiskuluihin.

Vastuuorganisaatio

Hanketta hallinnoi Kalajoen kaupunki, Kalajoki Akatemia. Hankkeen johtaja on sivistysjohtaja Tiina Kangas ja yhteyshenkilö rahoittajaan päin on kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa.
Hankkeen projektipäällikkönä on 27.6.2022 alkaen Merja Nevalainen.

Maaseutu 2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.