Tervetuloa alueellisen kulttuurimatkailun kehittämishankkeen sivuille!

Kulttuurimatkailusta hyvinvointia -hankkeen (KUMA) tavoitteena on kehittää Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kulttuurimatkailua. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

Tuomme yhteen matkailun, kulttuurin ja taiteenalan toimijoita. KUMA-hanke tekee yhteistyötä ja luo kulttuurimatkailuverkostoa kuntarajojen yli, mutta myös erilaisten toimijoiden välillä. Mukana ovat kuntien kulttuuripalvelut, kotiseutuyhdistyksiä, muita yhdistyksiä, matkailuyrityksiä ja -yhdistyksiä, taiteilijoita ja taiteenalan toimijoita. Voidaankin puhua jopa alueellisesta kulttuurimatkailun ekosysteemistä.

Tule mukaan kehittämään kulttuurimatkailua. Luodaan yhdessä rikas ja elävä kulttuurimatkailuverkosto!

 • Ota yhteyttä projektipäällikkö Merja Nevalaiseen (yhteystiedot oikealla, mobiilissa alla).
 • Työpajojen teemat, hankkeen tavoitteet ja tapahtumat löytyvät alta.
 • Tapahtumakalenteri (sivuilla oikealla, mobiilissa alla).

Mitä on kulttuurimatkailu?

Kulttuurimatkailu-hankkeen tavoitteita

Miten hanke toimii

Tulevien työpajojen teemoja

Hankkeessa tapahtuu

Hanketiedot

Mitä on kulttuurimatkailu?

Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja, ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin.

Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö, taiteen alat, museot, taide- ja kulttuuritapahtumat sekä paikallinen elämäntapa. Kulttuurimatkailun kulttuurisisältö voi olla esimerkiksi esittäjien osalta kansainvälinen, mutta sen ympäristö, lisäelementit, esitystapa jne. kommunikoivat suomalaisuutta tai saavat vaikutteensa suomalaisuudesta.

Kulttuurimatkailu on nouseva trendi kansallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuurimatkailu on yksi nopeimmin kasvavista matkailun osa-alueista, 15 % vuosittain.

(Lähde: Business Finland / kulttuurimatkailu.)

KUMA-hanke ottaa huomioon kestävän matkailun ja kestävän kehityksen osa-alueet kehittämistyössään:

 • kulttuurinen kestävyys
 • sosiaalinen kestävyys
 • ekologinen kestävyys
 • taloudellinen kestävyys

Kulttuurimatkailuhankkeen tavoitteita

 • kuntarajojen yli toimiva elävä ja rikas kulttuurimatkailuverkosto
 • alueen kulttuurimatkailun näkyvyyden lisääminen
 • kulttuurimatkailupalvelujen ja -tuotteiden markkinapotentiaalin ja markkinakelpoisuuden lisääminen
 • uusien kulttuuri- ja elämystuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • synnyttää luovilta aloilta uusia sisältöjä matkailutuotteisiin
 • edistää luovien alojen ja matkailun välistä yhteistyötä
 • digiosaamisen kehittäminen, myös palveluiden löytymisen parantamiseksi
 • alueellinen verkkopohjainen kulttuurimatkailukartasto
 • lisätä kulttuurin hyödyntämistä kuntien omassa hyvinvointityössä
 • maaseudun elävöittäminen

Miten hanke toimii

Avoimet työpajat ja sisältökoulutusta

Kulttuurimatkailu-hanke järjestää asiantuntijavetoisia työpajoja ja sisältökoulusta. Työpajoihin voi osallistua kulttuuripalveluiden ja yhdistysten toimijoita, kulttuurialan yrittäjiä, matkailuyrittäjiä, taiteenalan toimijoita ja muita kulttuurialan ja matkailualan toimijoita.
Työpajoja ja asiantuntijoiden vetämiä valmennuksia järjestetään mm. kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseksi, tuotteistamiseksi, tarinallistamiseksi, digiosaamisen lisäämiseksi sekä laadun kohottamiseksi.
Työpajoista tiedotetaan erikseen. Ota yhteyttä projektipäällikköön, jos haluat tiedotuslistalle.

Kuntien työryhmät

Kunkin hankealueen kunnan oma työryhmä vie opittuja asioita ja kehittämisen alla olevia teemoja oman kunnan alueella eteenpäin, projektipäällikön avustuksella. Yhteistyötä myös kuntarajojen yli lisätään kaiken aikaa.

Tulevien työpajojen teemoja

 • Kestävä kulttuurimatkailu
 • Kulttuurireitit ja kulttuurikävelyt
 • Digitaidot
 • Virtuaalimuseot
 • Tuotteistaminen ja tarinallistaminen
 • Palvelumuotoilu
 • Elämyspalvelut ja uudet kulttuuripalvelut
 • Elävä eli aineeton kulttuuriperintö
 • Taidesisältöinen kulttuurimatkailu
 • Yhteinen tapahtumatuotanto

Hankkeessa tapahtuu

10.11.22 klo 9-15 (live). Peruttu.
Aloitusseminaari.

1.2.23 klo 13-15 (Teams).
KUMA-hankkeen Verkostotapaaminen 1.
(Hankkeen työryhmille.)

21.2.23 klo 13-15.30 (Teams).
Digityöpaja 1. Kulttuurimatkailun verkkopalvelun vaihtoehdoista.
(Kuntien kulttuuritoimen viranhaltijoille).

22.2.23 klo 9-10 (Teams).
Kulttuurituottajien etäaamukahvit.
(Hankealueen kuntien kulttuuripalveluille.)

27.2.23 klo 17-19 (Teams).
Digityöpaja 2. Kulttuurimatkailun verkkopalvelun vaihtoehdoista.
(Avoin mm. kylä- ja kotiseutuyhdistyksille.)

21.-22.3.23 (live).
Tekstityöpaja: Sisällöntuotanto ja verkkoon kirjoittaminen (kulttuurireitit ja -kohteet).
Ti 21.3. klo 18:00-20:30 (Ylivieska)
Ke 22.3. klo 13:30-16:00 (Ylivieska)

30.3.23 klo 13-15 (Teams).
KUMA Verkostotapaaminen 2.
(Hankkeen työryhmille.)

Tekstityöpaja 2 – Käytännön osuus: Sisällöntuotanto ja verkkoon kirjoittaminen (kulttuurireitit ja -kohteet).
Ma 17.4.2023 klo 14:00-16:30 (Ylivieska, Akustiikka)
Ti 18.4.2023 klo 17:00-19:30 (Ylivieska, Akustiikka)
To 4.5.2023 klo 14:30-17:00 (Ylivieska, Akustiikka)

17.5.2023
Avoin työpaja klo 9:30-13:00. Penttilän talo, Oulainen. Asiantuntijana Arja Kortesluoma: Yhteistyön askeleet kulttuuritoimijoille – miten mukaan matkailuun. Sekä asiaa kulttuurimatkailun tuotteistamisesta.
KUMA vieraana klo 13-16 Wanhan Woiman 30-vuotisjuhlatapahtumassa Oulaisten torilla ja Olotilassa.

30.5.2023
Hankealueen kulttuurituottajien lähitapaaminen. Puheenvuoro Leena Marsio, museovirasto, elävän kulttuuriperintö tuotteistaminen kulttuurimatkailuun.

1.6.2023
Avoin yleisöluento Plassin alueen historiasta, ihmisistä ja taloista. Klo 18-20 Virta-sali, Kalajoki. Luennoitsijana FM Sari Alajoki.

8.6.2023
Avoin työpaja & KUMA vieraana Nivalassa!
Klo 12-16. Kouluttajana Maija Piippo, Matkailualan opettaja, Koulutuskuntayhtymä OSAO. Puheenvuoro Jutta Ojala, Nivala-Seura.

17.6.2023
Yhteisö- ja ympäristötaiteen workshop Kalajoella klo 13-17. (Taidesisältöisen elämysmatkailun pilotointia.)

25.8.2023
Yhteisötaiteen workshop matkailijoille ja paikallisille Hiekkasärkillä. (Taidesisältöisen elämysmatkailun pilotointia.)

29.8.2023
Nivala. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Soila Palviainen.
Hotelli Puustelli, Torikatu 7.

30.8.2023
Haapajärvi. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Soila Palviainen.
Valtuustosali, kaupungintalo, Kirkkotie 2.

31.8.2023
Oulainen. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Soila Palviainen.
Penttilän talo, Putilankatu 1.

5.9.2023
Ylivieska. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Maija Sydänmaanlakka.
Kulttuuritalo Akustiikka, Koulukatu 2.

6.9.2023
Kempele. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Maija Sydänmaanlakka.
Vihikari 10, Kempele.

13.9.2023
Alavieska. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.
Kirjaston kokoushuone, Pokelantie 3.

14.9.2023
Kalajoki. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.
Kokoustila Pauha, Spa Hotel Sani.

19.9.2023
Pyhäjärvi. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.

20.9.2023
Sievi. Kulttuurimatkailun valmennus ja työpaja klo 17-20. Avoin kaikille!
”Kulttuuritoimijat mukaan matkailuun – yhteistyö ja palveluiden kehittäminen”. Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.

26.9.2023
Perinneruoka 2.0 -työpaja.
Perinneruoka nykyaikaan ja mukaan ruokamatkailuun. Mukana työpajassa Anni Korhonen, Puukarin Pysäkki, Valtimo.
Ti 26.9.23 klo 12-16, Honkamaja, Oulainen.
Järj. Niina Lahtinen (restonomiopiskeija), Wanha Woima ry, Oulaisten kotiseutuyhdistys ja KUMA-hanke.

29.9.2023
Yhteisötaiteen workshop Ylivieskassa. (Taidesisältöisen elämysmatkailun pilotointia.)

2.10.2023
Haapajärvi. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 16-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Soila Palviainen.

10.10.2023
Kempele. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 17-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Maija Sydänmaanlakka.

11.10.23
Ylivieska. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 17-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Maija Sydänmaanlakka.

17.10.2023
Kalajoki. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 17-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.

18.10.2023
Sievi. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 17-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.

6.11.2023
Nivala. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 17-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Soila Palviainen.

7.11.2023
Oulainen. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 17-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Soila Palviainen.

8.11.2023
Ylivieska. Kulttuurimatkailun työpaja 3, tuotteistaminen jatkuu. Klo 15-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Maija Sydänmaanlakka.

9.11.2023
Kulttuurituottajien etäaamukahvit. Teams.

16.11.2023
Pyhäjärvi. Kulttuurimatkailun työpaja 2, tuotteistaminen. Klo 17-20, Kahvila Karnevaali.
Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.

23.11.2023
Avoin yleisöluento Kalajoen historiasta. Klo 18-20 Virta-sali, Kalajoki. Luennoitsijana FM Sari Alajoki.

28.11.2023
Kalajoki. Kulttuurimatkailun työpaja 3, tuotteistaminen jatkuu. Klo 15-20, Tapion Tupa.
Visit Finland Akatemian valmentaja Arja Kortesluoma.
Ilmoittaudu: merja.nevalainen@kalajoki.fi tai 0401878609

30.11.2023
KUMA-verkoston live-tapaaminen ja ohjausryhmän kokoontuminen.
Klo 12.30 – 15.00 Kokoustila Konnari & Lounge Lättähattu, Ylivieska.

17.1.2024
Kulttuurituottajien etäaamukahvit. Teams.

23.1.2024
Ylivieska. Kulttuurimatkailun työpaja 4. Markkinointi ja myynti, digitaaliset kanavat. Klo 17-20.
Visit Finland Akatemian valmentaja Maija Sydänmaanlakka.
Ilmoittaudu: merja.nevalainen@kalajoki.fi tai 0401878609

..työpajat jatkuvat, tiedot päivitetään..

Lähikuvassa kaksi vanhaa kompassia.

 

Hanketiedot

Hankeaika

1.4.2022 – 30.9.2024.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto). Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 217201,00 €. Rahoitus on 100 % tälle yleishyödylliselle hankkeelle. Se käytetään palkkoihin ja ostopalveluihin sekä yleiskuluihin.

Vastuuorganisaatio

Hanketta hallinnoi Kalajoen kaupunki, Kalajoki Akatemia. Hankkeen johtaja on vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Juha Isolehto ja yhteyshenkilö rahoittajaan päin on kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa.
Hankkeen projektipäällikkönä on 27.6.2022 alkaen Merja Nevalainen.

Maaseutu 2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.