Betoniportailla turkooseja ja oransseja ukuleleja sekä djemne-rumpuja

Yhteistä virtaa - hanke keskittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Yhteisömuusikko järjestää musiikki- ja taidetoimintaa eri puolilla Kalajokea yhdessä päiväkotien, koulujen ja yhdistysten kanssa.

Taide kuuluu kaikille lapsille ja nuorille!

Viime aikojen poikkeusolojen takia moni lapsi ja nuori ei ole päässyt osallistumaan harrastustoimintaan normaalisti. Tämä on yksi syy siihen, että Yhteistä virtaa – hankkeessa halutaan tarjota lapsilla ja nuorille tilaisuus osallistua taidetoimintaan. Näin halutaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, itseilmaisua ja yhteisöllisyyttä. Kalajoki Akatemia on saanut hanketta varten Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustuksen. Avustuksen päätavoitteina on edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja hyvinvointia.

Monipuolista musiikki- ja taidetoimintaa lasten ja nuorten arkeen

Hankkeessa työskentelevä yhteisömuusikko järjestää yhdessä nuorisopalveluiden, päiväkotien, koulujen ja yhdistysten kanssa monipuolista taidekasvatus- ja yhteisötaidetoimintaa. Toimintamuodot suunnitellaan kunkin yksikön tai ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Lapsilla ja nuorilla on paljon vaikutusmahdollisuuksia siihen, millaiseksi toiminta tai sen tuotokset muotoutuvat. Käytännössä toiminta voi olla esimerkiksi kanteleen- tai ukulelen soittotyöpajoja, sävellys- ja sanoitustyöpajoja eri ikäisille, elämyksellisiä satutuokioita, sanataidetta tai vaikkapa bändisoittoa. Yhteistyötä tehdään myös muiden kalajokisten taiteen alan opettajien ja toimijoiden kanssa.

Musiikkia leireillä, työpajoissa ja puistoissa

Kesän 2021 aikana hankkeen toiminta on keskittynyt työpajatoimintaan Kalajoen eri kylillä sekä kaupungin järjestämillä kesäleireillä. Lisäksi on toteutettu puistomuskareita ja yhteislaulutilaisuuksia lapsiperheille ja avoimia non-stop työpajoja Havulan kartanon pihapiirissä. Yhteistyötä on tehty myös kyläyhdistysten kanssa.

Kesän aikana on järjestetty jo yli 30 erilaista työpajaa tai tilaisuutta, jotka ovat tavoittaneet lähes 300 lasta tai nuorta sekä lisäksi kymmenittäin vanhempia ja isovanhempia.

Hanke pyrkii tavoittamaan lapsia ja nuoria ympäri Kalajokea

Hankkeen etenemistä Kalajoen kaupungin eri osissa voit seurata tästä kartasta. Syksyn 2021 aikana toiminta keskittyy varhaiskasvatukseen ja kouluihin.

Hankkeen menneet tapahtumat kartalla

Hanke kestää joulukuun 2021 loppuun saakka. Tämä sivu päivittyy hankkeen edetessä.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Anna Karsikas-Kuusisto

yhteisömuusikko

+358 40 6299 515

anna.karsikas-kuusisto@kalajoki.fi

Taiteen edistämiskeskuksen logo ja teksti