auringonlasku

Kaupungilla on useita venesatamia, joista vuokrataan vuosittain noin 600 venepaikkaa.

Venepaikat laskutetaan, vuosittain helmi- maaliskuussa edellisenä vuonna venepaikan vuokranneilta henkilöiltä. Mikäli laskutettua venepaikkaa ei ole maksanut eräpäivään mennessä katsotaan, että vuokraaja on irtisanonut venepaikan. Tämän jälkeen kaupunki voi vuokrata venepaikan uudelle vuokraajalle.

Venepaikka vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan ja veneilykausi on vuosittain 15.5. – 30.9. välisen ajan.

Venepaikkoja voi tiedustella kaupungin venesatamiin nimetyiltä järjestyksenvalvojilta tai ellei satamaan ole sellaista nimetty tiedustelun voi osoittaa kaupungin tekniseen palveluun kaupunginpuutarhurille.

Palaute venepaikoista ja veneilyreiteistä Anna palautetta -linkin kautta.

 

Paikka Osoite Venepaikkoja Järjestyksenvalvoja Tiedustelut
Sautinkari Sautinkarintie 40 044 4691 233
Pikku-Mansikka Pohjoinen satamatie 135 Sakari Uunila 050 3552 874
Lenninmutka Pohjoinen satamatie 48 Sakari Uunila 050 3552 874
Vatunki Vatungintie 16 044 4691 233
Kekolahti Kekolahdentie 65 044 4691 233
Himankakylä Himankakyläntie 4 044 4691 233
Konikarvo Konikarvontie 185 Terho Kauppi 044 5340 831
Keskuskari Keskuskarintie 36 Sami Ollila 040 5042 937
Ämmä Ämmäntie 90 Asko Juola 040 7260 179
Vasankari Puskanokantie 30 Pauli Pulli 040 0509 116

 

Veneilyreitti

Kalajoen kaupunki ylläpitää Rahjan saariston veneilyreittiä. Reitin viitoitus tarkistetaan ja korjataan vuosittain kesäkuussa ennen juhannusta.

Veneilyreitin kulkusyväys vaihtelee 0,8 – 1,8 metriin. Liikut väylilläkin omalla vastuulla.

Veneily ja melonta on kielletty osalla vesialueita 15.4 – 31.7 välisenä aikana.

Samaan ajankohtaan sisältyy myös maihinnousu ja liikkumiskielto osalla saarista.

Muista siis jättää pesimä- ja lepäilyrauha lintuluotojen ja – lahtien asukkaille.

Saaristossa on metsähallituksen ylläpidettäviä rantautumiskohteita, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

Mikäli havaitset puutteita viitoituksessa ilmoita siitä  Anna palautetta -linkin kautta.