Vesijumppa

Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisryhmien liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä.

Yli 65-vuotiailla henkilöillä on mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisesti uimahallin tai kuntosalien palveluita yhden kerran viikossa omakustannehintaan. Kylpylässä omavastuu on 3,50 euroa / kerta. Kuntosali GoFitissa omavastuu 3,50 euroa / kerta. Kuntosalit OleFit ja GS-Center (Himanka), omavastuu 3 euroa / kerta. Varaudu todistamaan tarvittaessa henkilöllisyytesi.

Osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, joten heidän kohdallaan erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.

Seniorijumppa
Seniorijumppaa kuntosalilla