Jelppiverkon toiminta-ajatus

Jelppiverkko on nuorten aktivointipalvelu, jonka tarkoituksena on yhdessä nuoren kanssa löytää ratkaisuja elämän solmukohtiin. Jelppiverkon kohderyhmänä ovat pääosin 16 – 28 vuotiaat nuoret, joilla ei ammatillista tutkintoa, opikelu- tai työpaikkaa. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.

Nuori itse määrittelee asiat, joihin apua kaipaa. Haasteet nuoren elämässä liittyvät esimerkiksi opiskelu- ja työpaikan löytämiseen, arjen hallintaan, päihteisiin tai mielenterveyteen. Joskus nuori kaipaa apua lomakkeiden täyttämiseen tai virasto asiointiin. Jelppiverkon puoleen voi kääntyä, olipa mieltä painava asia iso tai pieni. Yhteydenotto riittää, sillä Jelppiverkon asiakkuus syntyy matalan kynnyksen periaatteella. Myös nuoren vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Jelppiverkkoon. Työskentely päätetään kun tavoitteet on saavutettu tai nuori niin haluaa.

Nuori voi ohjautua Jelppiverkon asiakkaaksi myös verkostossa. Tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa vie nuoren asioita parkaiten eteenpäin. Tärkeimpiä tahoja ovat muun muassa sosiaalitoimi, päihde- ja mielenterveyspalvelut, KELA, oppilaitokset, TE-palvelut sekä Puolustusvoimat. Yhteistyö verkoston kanssa perustuu nuoren antamaan lupaan. Verkostotyön kautta nuori saa tarvitsemansa avun ja oman äänensä kuuluviin Jelppiverkon työntekijän tuella.

Jelppivekko on kuntien nuorisotointen luoma toimintamalli, jonka kautta toteutetaan etsivää nuorisotyötä sekä seinätöntä työpajapalvelua. Jelppiverkko toimii Ylivieskan seudun kuntien Alavieska, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieskan alueella. Alueen kuntien lisäksi toimintaa rahoittaa Pohjoi-Suomen AVI ja Opetusministeriö.

 

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyö on valtakunnallista. Etsivän työn tarkoitus on löytää ne alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat palveluiden ulkopuolella. Nuoren kanssa tehdään alkukartoitus ja hänet ohjataan tarpeenmukaisiin palveluihin. Tärkeä osa etsivää työtä on olla tukena eri nivelvaiheissa ja saattaa nuori uuden palvelun piiriin. Työtä tehdään matalan kynnyksen periaatteela nuori aidosti kohdaten.

 

Yksilövalmentaja

Seinättömän työpajan yksilövalmentaja tekee pitkäjänteisempää ohjaustyötä nuoren kanssa. Yksilövalmentaja on tukena pohtimassa nuoren omaa polkua koulutus- ja työmaailmaan. Yksilövalmentaja voi olla tukena nuoren mukana virastoissa ja palavereissa. Lisäksi yksilövalmentaja vastaa ryhmätoimintojen järjestämisestä.

 

Ryhmätoiminta

Kaikki 16-28-vuotiaat ovat tervetulleita Jelppiverkon järjestämiin ryhmätoimintoihin.

Perjantaisin nuorisotalo Alexilla (Etelänkyläntie 42, Kalajoki) Jelppikahvila klo 13-15. Jelppikahvilassa ruuanlaittoa, kahvittelua ja yhteistä mukavaa olemista. Mahdollisuus saada ohjausta ja tukea arjen haasteissa.

Jelppiverkolla on nuorille oma kuntosalivuoro Kalajoen ammattiopistolla (JEDU) torstaisin klo 14-15.

Lisätietoja kaikista Jelppiverkon yksilö-ja ryhmätominnoista saa etsivältä nuorisotyöntekijältä ja yksilövalmentajalta.

 

Yhteystiedot:

Etsivä Nuorisotyöntekijä: Maria Nyman , maria.nyman@kalajoki.fi, puh: 044 4691 764.   (3.8.2020 alkaen)

Yksilövalmentaja, etsivä nuorisotyö: Nina Ala-Pöntiö, nina.ala-pontio@kalajoki.fi, puh: 040 543 2427  (31.7.2020 saakka)

Yksilövalmentaja, Lasten ja perheiden palvelut: Janne Helanen, janne.helanen@kalajoki.fi, puh: 044 4691 333