Etsivä nuorisotyö sekä yksilövalmennus on osa Jelppiverkko-toimintaa

Jelppiverkko on kuntien nuorisotointen luoma toimintamalli, jonka kautta toteutetaan etsivää nuorisotyötä, starttipaja- sekä yksilövalmennustoimintaa. Jelppiverkkoon kuuluvat Alavieskan, Haapaveden, Kalajoen, Merijärven, Oulaisten, Reisjärven, Sievin sekä Ylivieskan kunnat. Toiminta on Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston sekä alueen kuntien rahoittamaa.

Jelppiverkko on nuorten aktivointipalvelu, jonka tarkoituksena on yhdessä nuoren kanssa löytää ratkaisuja elämän solmukohtiin. Jelppiverkon kohderyhmänä on 15-28 vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, opiskelu- tai työpaikkaa. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista, luottamuksellista sekä maksutonta.

Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi arjen hallintaan, päihteisiin tai mielenterveyteen, opiskelu- tai työpaikan löytämiseen tai virastoasiointiin ja lomakkeiden täyttämiseen. Jelppiverkon puoleen voi kääntyä, olipa mielenpäällä iso tai pieni asia. Yhteydenotto riittää; palvelu toimii matalankynnyksen periaatteella. Myös nuoren vanhemmat tai muut läheiset voivat ottaa yhteyttä Jelppiverkkoon.

Jelppiverkko tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa oppilaitosten, KELAn TE-palveluiden, sosiaalitoimen, päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä Puolustusvoimien kanssa. Nuori voi ohjautua Jelppiverkon asiakkaaksi myös verkoston kautta. Yhteistyö verkoston kanssa perustuu nuoren antamaan lupaan.

Etsivän nuorisotyön yhdyshenkilö Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Kalajoki Akatemia Anita Ohtamaa  Puh. 0444691874 anita.ohtamaa@kalajoki.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva alle 29-vuotias nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaa-ehtoisuuteen sekä nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön aidoisti nuori kohdaten.

 

Yksilö- ja starttivalmennus

Yksilö- ja starttivalmentaja tukee nuorta oman polun löytämisessä mm. opiskelu- ja työasioissa. Nuorta voidaan tavata esimerkiksi ulkoilun merkeissä, toimistolla tai nuoren kotona.

Yksilö- ja starttivalmentaja käy nuoren kanssa läpi nuoren elämää kokonaisvaltaisesti auttaen ja tukien mahdollisissa haasteissa. Yksilövalmentaja ohjaa nuorta tarpeen mukaan ja voi olla mukana niin virastoissa, verkostotapaamisissa kuin yksilö- ja ryhmätapaamisissa.

Jelppistartti

Starttiryhmät ovat kerran viikossa kokoontuvia, neljä tuntia kerrallaan kestäviä ryhmiä. Jelppistartti kestää kolme kuukautta kerrallaan. Starttiryhmien tavoitteena on arjenhallinnan edistäminen, sosiaalinen vahvistuminen ja oman polun löytäminen.

Jelppistartissa käydään läpi arkeen liittyviä asioita, tehdään ruokaa, liikutaan, keskustellaan hyvinvointiin, terveyteen, talouteen ja itsetuntoon liittyvistä asioista sekä tehdään tutustumiskäyntejä.

Jelppikahvila

Jelppikahvilassa jutellaan kahvikupposen äärellä tai tekemisen ohessa, se antaa rennon tilanteen ensimmäisiin ryhmäjutteluihin. Jelppikahvila sopii myös sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Jelppikahvila on avoin Jelppiverkon asiakasryhmille.

Jelppikahvila Kalajoella perjantaisin Nuorisotalo Alexilla klo 12-14.

Jelppikahvila Himangalla torstaisin Himankatalolla klo 13-15. Käynti paloaseman puoleisesta päädystä.

Lisätietoa  toiminnasta yksilö- ja starttivalmentajilta.