Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöllä vahvistetaan nuoria sosiaalisesti ja tuetaan monipuolisesti nuorten arkea. Nuoriso-ohjaajat ovat luotettavia aikuisia, joiden puoleen nuoret voivat  kääntyä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.

Nuoriso-ohjaajat toimivat kouluilla tiiviissä yhteistyössä kuraattoreiden ja opettajien kanssa, olematta kuitenkaan koulunkäyntiavustajia, opettajan sijaisia tai välituntivalvojia. Koulunuorisotyö on yksi työmuoto koulujen arjessa, eikä se korvaa kuraattoreita tai terveydenhoitajia missään tilanteissa. Nuoriso-ohjaajat kohtaavat niin yksilöitä kuin koululuokkiakin, räätälöiden toiminnan aina kunkin tarpeen mukaiseksi yhdessä oppilaiden, opettajien sekä kuraattoreiden kanssa.