Koulunuorisotyö

Kalajoki Akatemian nuorisopalvelut toteuttavat yhteistyössä Kalajoen peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa koulunuorisotyötä mallilla, joka on kehitetty Kalajoen kaupungin nuorisopalveluissa. Koulunuorisotyön tarkoitus on vahvistaa nuoria sosiaalisesti ja tukea monipuolisesti nuorten arkea. Nuorisopalvelujen tarkoitus on tarjota luotettavia aikuisia, joiden puoleen nuoret voivat luottamuksella kääntyä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.

Nuoriso-ohjaaja toimii kouluilla tiiviissä yhteistyössä kuraattoreiden ja opettajien kanssa, olematta kuitenkaan koulunkäyntiavustaja, opettajan sijainen tai välituntivalvoja. Koulunuorisotyö on yksi työmuoto koulujen arjessa, eikä se korvaa kuraattoreita tai terveydenhoitajia missään tilanteissa. Nuoriso-ohjaajaa kohtaa niin yksilöitä kuin koululuokkiakin, räätälöiden toiminnan aina kunkin tarpeen mukaiseksi yhdessä kuraattorin kanssa.

Sosiaalisen vahvistamisen lisäksi kouluilla on mahdollisuus toteuttaa erilaista toimintaa koulun arjessa yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Tätä toimintaa ovat esimerkiksi erilaiset tapahtumat ja välituntitoiminta.

Koulunuorisotyötä tekevän nuoriso-ohjaajan tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla, sekä tulemalla juttelemaan kouluilla.