Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöllä vahvistetaan nuoria sosiaalisesti ja tuetaan monipuolisesti nuorten arkea. Nuoriso-ohjaajat ovat luotettavia aikuisia, joiden puoleen nuoret voivat  kääntyä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.

Nuoriso-ohjaaja toimii kouluilla tiiviissä yhteistyössä kuraattoreiden ja opettajien kanssa, olematta kuitenkaan koulunkäyntiavustaja, opettajan sijainen tai välituntivalvoja. Koulunuorisotyö on yksi työmuoto koulujen arjessa, eikä se korvaa kuraattoreita tai terveydenhoitajia missään tilanteissa. Nuoriso-ohjaajaa kohtaa niin yksilöitä kuin koululuokkiakin, räätälöiden toiminnan aina kunkin tarpeen mukaiseksi yhdessä oppilaiden, opettajien sekä kuraattorin kanssa.