Nuorisovaltuusto on nimi kaikille Suomessa toimiville nuorten vaikuttajaryhmille, jotka toimivat omissa kunnissaan paikallisten nuorten etuja ajaen. Suomessa on toista sataa toimivaa nuorisovaltuustoa, jotka toimivat keskenään hyvin eritavalla.

Kalajoen nuorisovaltuusto toimii linkkinä nuorten ja päättäjien välillä, poliittisesti sitoutumattoma ryhmänä. Nuorisovaltuusto koostuu kalajokisista yläkoululaisista sekä toisen asteen opiskelijoista. Nuorisovaltuustoon valitaan edustajat Kalajoen yläkoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien hallituksista. Nuorisovaltuutetuista valitaan edustajat perusturva-, tekniseen- ja sivistyslautakuntiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuusto järjestää yhdessä Kalajoki Akatemian nuorisopalvelujen kanssa toimintaa kalajokisille nuorille. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä, sekä auttaa nuorisovaltuustoa monissa käytännönasioissa. Nuorisovaltuuston kokouksissa nuoriso-ohjaajalla on läsnäolo-ja puheoikeus, mutta toiminnan sisällön päättävät nuoret itse.

Yhteyden Kalajoen nuorisovaltuustoon saa nuoriso-ohjaajan kautta joko soittamalla  tai sähköpostitse.

Nuorisovaltuusto Kalajoki
Nuorisovaltuusto Kalajoki