Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen opetusta 5 – 16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja sekä harjoittelee niiden käyttöä. Opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen.

Kuvataidekoulun opetus muodostuu kokonaisuuksista, joita ovat:

  • Ympäristö ja kestävä kehitys
  • Kuvanrakentamisen perusteet
  • Taidehistoria ja kulttuuri
  • Taidekuva
  • Piirrustus ja maalaus
  • Muotoilu ja kolmiulotteinen työskentely
  • Taidegrafiikka
  • Valokuva ja mediakultuuri
  • Oma valinta (työskentelyä itseä kiinnostavien tekniikoiden ja teemojen parissa)
  • Portfolio (oman työkansion kokoaminen ja suunnittelu)

Taiteen perusopetuksen ryhmät muodostuvat seuraavasti:
Valmentava opetus (60 min/vko) on tarkoitettu alle kouluikäisille, etupäässä 6-vuotiaille lapsille. Poikkeustapauksessa voidaan ryhmään ottaa myös 5 -vuotiaita.

Perusopetusryhmät 1-4 (90 min/vko) on tarkoitettu 7-10 vuotiaille lapsille. 7-8 -vuotiaat ja 9-10 -vuotiaat omassa ryhmässään, jos mahdollista.

Työpajaopetusta (135 min/vko) tarjotaan pääasiassa yli 10 -vuotiaille ja yläkouluikäisille nuorille.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 500 tuntia on mahdollista suorittaa noin kuudessa vuodessa, jonka jälkeen opinnoista voi saada päättötodistuksen.