Varautuminen – vanhustenviikon teemapäivä 8.10.2022

Tutussa kodissa hankkeessa kohdatut ikääntyvät kertoivat miten he voivat varautua ikääntymiseen ja sen tuomiin muutoksiin. Vastauksissa korostui hyvien elämäntapojen noudattaminen: liikunnan harrastaminen, terveellinen ruoka ja lepo. Yksi vastaaja nosti esiin avantouinnin. Myös säännölliset terveystarkastukset, talouden tasapaino ja kodin muutostyöt koettiin tärkeiksi asioiksi.

Millainen vanhuuteen varautuja sinä olet? Lisätietoja saat www.vanheneminen.fi  -sivustolta

 

Lisätietoja Tutussa kodissa hankkeesta

https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/palveluasuminen/tutussa-kodissa-kehittamishanke/ (Kalajoen hankesivu)