Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville.

Opiskelijaterveydenhuoltoon sisältyy

  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
  • terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille sisältäen mielenterveys- ja päihdepalvelut, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimukseen ohjaaminen

Opiskelijaterveydenhuollon palvelut järjestetään Kalajoella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta heidän asuinkunnastaan. Opiskelijaterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Tämän jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaan osassa palveluja. Terveystarkastukset ovat kaikille ilmaisia.

Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Lääkärin tekemä terveystarkastus on ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Terveystarkastuksissa huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta.

Opiskelijalle järjestetään hammaslääkärin tekemä suun terveystarkastus kotikunnasta riippumatta Kalajoen hammashoitolassa. Tarkastuksessa selvitetään suun terveys ja hoidon tarve.