Lukio-opiskelu edellyttää ryhmätyöskentelytaitojen lisäksi paljon myös itsenäistä opiskelua, opiskelijoiden omaa aktiivisuutta ja hyvin järjestettyä opinto-ohjausta. Opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa, joka sopii parhaiten jatkosuunnitelmiin, harrastuksiin ja muuhun elämäntilanteeseen.

Kalajoen lukion opetussuunnitelmassa painotetaan toiminnallisuutta, aktiivisuutta ja opiskelijan oman ajattelun kehittymistä. Valinnaisuutta on runsaasti, joten opiskelija voi suunnata opintonsa kiinnostuksensa ja oman tarpeensa mukaan.

Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelua, ohjataan jatko-opintojen suunnittelussa ja ammatin valinnassa. Oppimaan oppimisen taitoihin ja opiskelutekniikkaan kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelijan on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta opintoihin aina sitä tarvitessaan joko opettajilta, ryhmänohjaajilta, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta.

Kalajoen lukion erikoistumisopinnot sisältävät kulttuuria, urheilua ja kansainvälisyyttä. Lukiossa voi suorittaa halutessaan useita eri alojen lukiodiplomeja.

Lukio toteuttaa vuosittain yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia projekteja, joihin opiskelijat voivat halutessaan osallistua. Joka vuosi järjestetään yhteinen projektiviikko yhdessä JEDUn Kalajoen ammattiopiston ja Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa. Projektiviikolle opiskelijat voivat valita kurssin oppilaitosten yhteiseltä kurssitarjottimelta.

Jokaiselta vuosikurssilta opiskelijat valitsevat keskuudestaan 1 – 2 jäsentä lukion oppilaskuntaan. Oppilaskunnan puheenjohtaja osallistuu myös lukion johtokunnan kokouksiin.

Opiskelijoiden käytettävissä ovat kouluterveydenhoitajat, erityisopettaja ja koulukuraattori.

Lukio avustaa tarvittaessa Kalajoen ulkopuolelta lukioon tulevia opiskelijoita asunnon hankinnassa. Opintoihin, asumiseen ja koulumatkoihin on mahdollista saada KELAn tukea.