Opiskelun tuki voidaan jakaa opetukselliseen tukeen ja oppilashuollolliseen tukeen.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelua, ohjataan jatko-opintojen suunnittelua ja ammatin valintaa. Oppimaan oppimisen taitoihin ja opiskelutekniikkaan kiinnitetään erityistä huomiota. Opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia, jotka suoritetaan hajautetusti lukio-opintojen aikana.

Tärkeä osa opinto-ohjausta ovat koulutusalaesittelyt lukiossa ja tutustumiskäynnit ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ja muut tutustumiskäynnit, kuten Studia-messut.

Opiskelijan on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta opintoihin aina sitä tarvittaessa opinto-ohjaajalta, opettajilta, ryhmänohjaajilta ja rehtorilta. Opiskelijoilla on käytössään myös erityisopettajan palvelut.

Kuraattoripalvelut

Kuraattoripalvelut on tarkoitettu sekä Kalajoella opiskeleville lukiolaisille että toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville.

Kuraattori toimii koululla osana monialaista opiskeluhuoltoa ja tarjoaa ohjausta ja tukea sekä tarvittaessa kriisiapua opiskelijalle, hänen huoltajilleen sekä kouluyhteisölle. Kuraattori toimii apuna opiskelijan opiskelussa, sosiaalisissa kanssakäymisissä, elämänmuutoksissa sekä kehitykseen liittyvissä asioissa.

Tarvittaessa ensisijainen yhteydenotto aina lukion omaan koulukuraattoriin.