Kalajoelle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Kuvassa hiekkalinnan rakentaminen.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 15.12.2015, että Kalajoen palveluverkkoa uudistetaan. Päätöksen mukaisesti Merenojan alueelle muodostetaan nykyistä Merenojan koulua laajentamalla yhtenäiskoulu.

Uusi yhtenäiskoulu aloittaisi toimintansa 1.8.2018. Yhtenäiskouluun siirtyvät opiskelemaan nykyisen Meren­ojan koulun oppilaiden lisäksi nykyisen Vuorenkallion, Etelänkylän, Mehtäkylän, Rahjan ja Pohjankylän koulun oppilaat. Samalla toteutetaan lukion laajennus.

Palveluverkon uudistuksen toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota koulujen tilojen ja välituntialueiden suunnitteluun oppilaiden ikätaso huomioon ottaen. Lisäksi liikennejärjestelyt suunnitellaan turvallisiksi eri ikäryhmille ja eri kulkuneuvoilla kouluun tuleville. Suunnittelussa hyödynnetään opettajien ja kaupungin muun henkilökunnan osaamista sekä huomioidaan jo toteutettujen yhtenäiskoulujen kokemukset ja oppilailta ja vanhemmilta saatava palaute.

 

Suunnitteluryhmät

Merenojan yhtenäiskoulun ja lukion laajennuksen suunnittelua työstävät seuraavat työryhmät, jotka on esitelty tarkemmin alasivuilla:

  • Luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä
  • Suunnitteluryhmä*
  • Pedagoginen suunnittelu
  • Oppimisen tuki ja oppilashuolto
  • Kodin ja koulun yhteistyö
  • Tila- ja aluesuunnittelu*
  • Johtaminen ja henkilöstöhallinto

* Suunnitteluryhmät sekä tila- ja aluesuunnitteluryhmät yhdistetty. Jatkossa molemmat ryhmät toimivat Suunnitteluryhmän alaisuudessa.

 

Viestintä ja tiedottaminen

Palveluverkon uudistamisen tiedottamisesta vastaa hyvinvointipalveluiden johtaja Anne Mäki-Leppilampi. Merenojan yhtenäiskoulun ja lukion laajentamisen etenemisestä tiedotetaan näillä sivuilla, kaupungin verkkosivujen ajankohtaisissa uutisissa sekä Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun omilla facebook-sivuilla. Työryhmien muistiot laitetaan nähtäväksi näille sivuille.